Komfort při řízení a kontrole přístupu!

Komfort při řízení a kontrole přístupu!

blueSmart

blueSmart od firmy Winkhaus umožňuje řídit přístup do místností přes internet. Jedná se o elektronický systém odemykacích vložek. Je založen na nové bezdrátové technologii, v níž výměna dat probíhá pomocí tzv. virtuální sítě, tudíž na bázi internetu můžeme určit, komu, kdy a na jak dlouho udělíme přístupová oprávnění. blueSmart slouží k pohodlné správě strukturovaných systémů kontroly přístupu. Nejen že ovládá kontrolu přístupu, ale také registruje pohyby uživatelů a sčítá služby, jichž využívají - v kancelářských budovách, hotelích, nemocnicích, sportovních halách, památkových objektech, domech s pečovatelskou službou, školách a také na letištích. Ve chvíli, kdy uživatel přiloží svůj klíč ke čtečce nebo jej vloží do elektronické vložky, dojde k výměně takových dat jako např. změna přístupových oprávnění do místností, změna časových omezení přístupu, protokol o užívání dveří, zprávy o stavu baterie a mnoho dalších. Veškeré organizační změny je možné zadat do systému pomocí několika kliknutí. Kdykoliv je možné zablokovat ztracené klíče a zadat nová přístupová schémata. Přístupová oprávnění mohou být dočasně omezena a příchody a odchody kontrolovány v elektronickém rejstříku. Toto chytré řešení v sobě spojuje přednosti offline a online systémů a díky němu je užívání objektu pohodlné a ekonomičtější.

Jak to funguje?

blueSmart pracuje ve virtuální síti. Elektronické komponenty systému spolu komunikují bezdrátově a offline, tímto způsobem zpracovávají informace a zasílají je dále. Díky tomu jsou data důležitá pro práci systému aktualizována velice rychle a mimořádně pohodlným způsobem. Nosičem informací je klíč blueSmart, který je zasílá do vložek při každodenním používání. Ve chvíli, kdy uživatel přiloží svůj klíč ke čtečce nebo jej vloží do elektronické vložky, dojde k výměně takových dat jako např. změna přístupových oprávnění do místností, změna časových omezení přístupu, protokol o užívání dveří, zprávy o stavu baterie a mnoho dalších.

Díky virtuálnímu přenosu informací je zbytečné ručně programovat vložky u jednotlivých dveří. Správce zadá na centrálním počítači oprávnění pro jednotlivé uživatele. Veškeré organizační změny je možné zadat do systému pomocí několika kliknutí. Kdykoliv je možné zablokovat ztracené klíče a zadat nová přístupová schémata.

Systém lze smontovat rychle a snadno, neboť se na rozdíl od dosavadních elektronických řešení obejde bez kabeláže a elektronické vložky mají stejné rozměry jako ty klasické. Jsou vybaveny vysoce kapacitními bateriemi a pamětí posledních 2000 událostí (s datem a časem). blueSmart je kompatibilní se systémy kontroly pracovní doby, poplašnými systémy, řízením energie v budově apod. Jeden systém se může skládat až z 195.000 vložek nebo klíčů.

Podívejte se na další chytrá řešení pro Váš domov