Správy

DRUTEX úspešne uzatvára tohtoročnú účasť na medzinárodných veľtrhoch

2015/11/23

DRUTEX sa tento rok vynímal na piatich prestížnych medzinárodných stavebníckych veľtrhoch.Vďaka tomu spoločnosť posilnila svoju pozíciu na dôležitých európskych trhoch a využila možnosť na predstavenie svojich produktových noviniek.

 

Už v januári tohto roka sa DRUTEX predstavil na vedúcom stavebníckom veľtrhu BAU v Mníchove. Tento veľtrh sa tradične koná každé dva roky a stal sa pre spoločnosť ideálnou platformou pre predvedenie svojich inovačných riešení pre okná a dvere. Až dve novinky spoločnosti mali svoj debut na mníchovskom veľtrhu, menovite: posuvno-zdvíhací systém IGLO-HS a hliníkovo-drevené okno DUOLINE.

 

O dva mesiace neskôr, v marci tohto roka, DRUTEX vystavoval aj na ďalších dôležitých veľtrhoch v odvetví. Okrem účasti na Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva v Poznani sa spoločnosť predviedla aj na prestížnom veľtrhu MADE EXPO v Miláne. Oba veľtrhy pritiahli tisíce zákazníkov ku stánku spoločnosti. Taliansky veľtrh sa tešil výnimočne veľkému úspechu medzi návštevníkmi najmä z dôvodu prítomnosti ikony talianskeho futbalu a ambasádora značky DRUTEX, Andrea Pirlo. Veľtrh bol pre DRUTEX tiež dobrou zámienkou pre oznámenie predĺženia spolupráce  o ďalší rok.

 

Ďalšou významnou osobnosťou, ktorá navštívila stánok DRUTEX počat tohtoročného veľtrhu bol taliansky minister životného prostredia Gian Luca Galletti, ktorí sa ukázal na výstave spoločnosti počas veľtrhu SAIE v Bologni, ktorý sa konal v októbri.

 

Korunováciou veľtrhového roku sa pre DRUTEX stal nedávno ukončený veľtrh v Paríži. Francúzsko patrí medzi najdôležitejšie exportné trhy spoločnosti, preto počas niekoľkodňovej výstavy DRUTEX predstavil návštevníkom svoje štandardné riešenia ako aj produktové novinky pre francúzskych klientov. Stánok s rozlohou viac ako 130 m2 navštívilo DRUTEX množstvo zákazníkov a potenciálnych obchodných partnerov spoločnosti. Veľtrh bol dôležitým bodom na mape veľtrhov spoločnosti.

 

Svojou neustálou účasťou na veľtrhoch DRUTEX posilňuje pozíciu na svetových trhoch. Je to skvelá príležitosť pre nadviazanie a posilnenie obchodných kontaktov, al aj prezentáciu výrobkov, ich najdôležitejších výhod a technologického pokroku. Okrem známych systémov IGLO 5 a ENERGY mali návštevníci možnosť pozrieť si novinky spoločnosti   IGLO-HS a DUOLINE. V stánku spoločnosť predstavila aj nové riešenia v oblasti farieb, ovládania a funkčnosti výrobkov.

 

„Medzinárodné výstavy sú veľmi dôležitým prvkom marketingovo-obchodných činností. Veľtrhy sú ideálnym miestom na nadviazanie nových obchodných kontaktov a posilňuje vzťahy s existujúcimi zákazníkmi spoločnosti. Každoročne sa naše stánky na rozličných veľtrhoch tešia obrovskému záujmu, čoho dôsledkom sú plodné obchodné zmluvy a narastajúci význam našej spoločnosti na svetovom stolárskom trhu. DRUTEX je spoločnosť, ktorá vyrába najviac vertikálnych okien v Európe. Napriek tomu aj naďalej  investujeme do výrobného potenciálu, rozvíjame závod a naše portfólio. Vďaka účasti na veľtrhu môžeme všetky novinky a udalosti zo života spoločnosti komunikovať priamo našim zákazníkom. Je to obrovskou výhodou” - vysvetlil Adam Leik, marketingový riaditeľ spoločnosti DRUTEX.

 

Takže aj budúci rok sa DRUTEX zúčastní najväčších medzinárodných veľtrhov. Rok 2016 začne spoločnosť od účasti na poznaňskej BUDME, ktorá sa uskutoční v dňoch 2-5 februára 2016. V Nemecku predstaví DRUTEX svoje produktové novinky na veľtrhu FENSTERBAU FRONTALE 16-19 marca v Norimbergu. Následne sa spoločnosť zúčastní švédskeho veľtrhu Nordbygg. Takýto intenzívny program výstav má spoločnosti pomôcť dosiahnuť väčší počet zákazníkov a partnerov a podporiť budovanie povedomia o značke v Európe. Takéto činnosti sú veľmi dôležité najmä z pohľadu spoločnosťou realizovaných investícií v oblasti zvyšovania výrobného potenciálu.

 

Na konci roku 2014 spoločnosť spustila I fátzu Európskeho stolárskeho centra s plochou viac ako 30.000 m2. V prvom štvrťroku 2016 DRUTEX opäť získa dodatočnú výrobnú plochu viac ako 25.000 m2, čo spoločnosti umožní posilniť svoju pozíciu na trhu a zvýšiť výrobný potenciál na  7000 okien denne.

 

 

DRUTEX na veľtrhu v Paríži
DRUTEX medzi najsilnejšími poľskými značkami!

Pozri tiež

Zlatá stavebná značka roku 2018 pre spoločnosť Drutex
Spoločnosť Drutex získala už tretíkrát za sebou titul Zlatá stavebná značka roku 2018 v kategórii "Fasádne okná". Cena sa udeľuje na základe prieskumu vykonaného medzi stavebnými firmami a zhotoviteľmi.
Drutex podporuje elektronický šport
Firma Drutex sa stala partnerom turnaja elektronických športov v Counter-Strike:Global Offensive, ktorý sa konal v Bytowe v dňoch 1.-2. júna. Víťazom srdečne blahoželáme!
Drutex medzi najvýznamnejšími poľskými značkami
Spoločnosť Drutex, ako jediná spoločnosť v odvetví, získala titul Značka Vysokého renomé Premium Brand v jedinom na poľskom trhu projekte, ktorý skúmal reputáciu značiek ako prvok konkurenčnej prevahy medzi spotrebiteľmi.