Komfort riadenia a kontrola prístupu!

Komfort riadenia a kontrola prístupu!

blueSmart

blueSmart firmy Winkhaus umožňuje spravovať prístup do jednotlivých miestností cez internet. Jedná sa o elektronický systém kľúčom otváraných vložiek. Jeho základom je nová bezdrôtová technológia, v prípade ktorej dochádza k výmene dát pri použití tzv. virtuálnej siete. Pomocou internetu tak môžeme určiť komu, kedy a na ako dlho dáme oprávnenie prístupu. blueSmart umožňuje pohodlnú správu komplexných systémov kontroly prístupu. Nielenže umožňuje správu kontroly prístupu, ale registruje pohyb užívateľov a počíta služby, ktoré títo využívajú - v kancelárskych budovách, hoteloch, nemocniciach, športových halách, historických budovách, opatrovateľských domoch, školách a taktiež na letiskách. V momente, keď užívateľ priloží svoj kľúč k čítačke, prípadne keď ho vloží do elektronickej vložky, dochádza k výmene, resp. zmene niektorých dát, vrátane napr. prístupových práv k miestnostiam, časového obmedzenia prístupu, protokolu používania dverí, hlásení o stave batérie a mnohých ďalších. Všetky organizačné zmeny je možné do systému zadať len niekoľkými kliknutiami. Stratené kľúče je možné kedykoľvek zablokovať a zaviesť nové schémy prístupu. Prístupové práva je možné dočasne obmedziť a vstupy a výstupy je možné vďaka elektronickému registru kontrolovať. Toto inteligentné riešenie spája v sebe výhody systémov pracujúcich offline aj online, vďaka čomu sa používanie objektu stáva pohodlné a ekonomickejšie.

Ako to funguje?

blueSmart pracuje v rámci virtuálnej siete. Elektronické komponenty systému medzi sebou komunikujú bezdrôtovo a offline, a týmto spôsobom spracúvajú informácie a odosielajú ich ďalej. Vďaka tomu sa dáta, ktoré sú dôležité z hľadiska prevádzky celého systému, veľmi rýchlo a neobyčajne pohodlne aktualizujú. Informačným nosičom je kľúč blueSmart, ktorý tieto informácie pri jeho každodennom používaní poskytuje elektronickým vložkám. V momente, keď užívateľ priloží svoj kľúč k čítačke, prípadne keď ho vloží do elektronickej vložky, dochádza k výmene, resp. zmene niektorých dát, vrátane napr. prístupových práv k miestnostiam, časového obmedzenia prístupu, protokolu používania dverí, hlásení o stave batérie a mnohých ďalších.

Vďaka virtuálnemu prenosu informácií je ručné programovanie vložiek v jednotlivých dverách zbytočné. Na hlavnom počítači administrátor zadáva oprávnenia jednotlivých užívateľov. Všetky organizačné zmeny je možné do systému zadať len niekoľkými kliknutiami. Stratené kľúče je možné kedykoľvek zablokovať a zaviesť nové schémy prístupu.

Systém sa umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž, nakoľko na rozdiel od existujúcich elektronických riešení nevyžaduje žiadnu kabeláž. Rozmery elektronických vložiek sú také isté ako rozmery tradičných vložiek. Vložky sú vybavené vysokokapacitnými batériami a pamäťou na posledných 2000 udalostí (s informáciou o čase a dátume). blueSmart je kompatibilný so systémami na kontrolu pracovného času, poplašnými systémami, systémami na správu spotreby elektrickej energie v budovách, atď.. Jeden systém môže zahŕňať až 195 000 vložiek alebo kľúčov.

Pozrite si iné inteligentné riešenia pre Váš dom