Ocenenia a vyznamenania

Medal Europejski

2016

Odporúčame