Kariéra

Kariéra

Nájdite s nami svoju ideálnu kariéru

DRUTEX S.A. ponúka možnosť profesionálneho rozvoja v moderne riadenej spoločnosti. Odzrkadľuje sa to na každej úrovni riadenia personálu - už od fázy náboru nových pracovníkov, najmä prostredníctvom pomoci pri určovaní profesijnej dráhy zameranej na osobný rozvoj a kariérny postup a možnosť ich realizácie. Pri hľadaní nových pracovníkov preto kladieme dôraz predovšetkým na ich rozvoj a kompetencie, vďaka čomu sa pracovníci spoločnosti DRUTEX S.A. vyznačujú najvyššou úrovňou profesionalizmu pri vykonávaní im zverených povinností. Spoločnosť DRUTEX S.A. ponúka širokú škálu školení zamestnancov, realizovaných renomovanými vzdelávacími a poradenskými firmami, zamerané na rozšírenie poznatkov o vnútorných mechanizmoch v rámci firmy a na zvýšenie efektivity tímovej spolupráce pri realizácii úloh.

Podľa personálnej politiky spoločnosti DRUTEX S.A. sú najdôležitejším a najcennejším kapitálom firmy jej ľudia. Správne zvolené ľudské zdroje sú zárukou udržania a posilňovania pozície vedúceho výrobcu na trhu s oknami a dvermi v Poľsku. Úroveň vedomostí pracovníkov, ich vzdelanie, motivácia a angažovanosť sú kľúčom k úspechu. Cieľom spoločnosti DRUTEX S.A. je preto zamestnávať ambicióznych ľudí, pre ktorých je prispievanie k úspechu firmy dôležitým aspektom ich vlastnej sebarealizácie. DRUTEX S.A. vynaklsá maximálne úsilie na podporu personálnej politiky spoločnosti, povzbudzujúc pracovníkov pri ich vzdelávaní, zlepšovaní svojich zručností a zvyšovaní svojej odbornej spôsobilosti. DRUTEX S.A. je spoločnosť, v ktorej kreatívni ľudia plní energie a odhodlania spolupracujú s cieľom splniť ambiciózne ciele, nezabúdajúc pritom na zabezpečenie najvyšších štandardov.

Oddelenie ITOddelenie IT
Oddelenie marketingu a predajaOddelenie marketingu a predaja
Výrobné oddelenieVýrobné oddelenie
Oddelenie logistikyOddelenie logistiky

Čo vám môžeme ponúknuť

Stabilné zamestnanie
Personálna politika firmy DRUTEX S.A. vychádza z presvedčenia, že najdôležitejším a najcennejším kapitálom firmy sú jej ľudia.
Široký výber školení
Ponúkame široký výber školení zamestnancov vedených renomovanými školiacimi a poradenskými firmami.
Atraktívny systém prémií a bonusov
Úroveň znalostí zamestnancov, ich spokojnosť, motivácia a angažovanosť sú kľúčom k úspechu.
Práca v kreatívnom tíme
DRUTEX S.A. je spoločnosť, v ktorej kreatívni ľudia, plní energie a angažovanosti, vzájomne spolupracujú na dosiahnutí ambicióznych cieľov.