Podporujeme zodpovedné podnikanie CSR

Politika sociálnej zodpovednosti je súčasťou histórie a stratégie firmy

Neustále podporujeme

V súlade s filozofiou značky sa DRUTEX momentálne zapája do projektov CSR na lokálnom, národnom a medzinárodnom trhu. Firma intenzívne spolupracuje so spoločnosťou, vykonáva množstvo sponzorských aktivít v oblasti podpory poľského športu či vedy a zapája sa do mnohých charitatívnych kampaní.

Kontaktujte marketingové oddelenie

Naša účasť

Naše realizáciey

 • TOUR DE POLOGNE - sponzorovanie najväčšieho cyklistického podujatia v Poľsku, ktoré je súčasťou kalendára UCI World Tour.

 • CYKLISTICKÉ PRETEKY NÁRODOV 2020, 2021 - sponzorovanie dvojetapových cyklistických pretekov pre mladých cyklistov do 23 rokov.
 • OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ POMORANSKÉHO VOJVODSTVA V TRADIČNOM KARATE 2021 - sponzorovanie športovej súťaže pre karatistov z rôznych vekových skupín. 
 • EURÓPSKY POHÁR V DETSKEJ PLOCHEJ DRÁHE - sponzorovanie pretekov na plochej dráhe pre deti z Poľska, Dánska, Švédska, Ruska, Nemecka, Veľkej Británie a Českej republiky vo veku 12 - 14 rokov.
 • LETNÉ AUTO-KINO S DRUTEXOM - sponzorovanie prázdninového cyklu premietaní filmov pod holým nebom v Bytowe.
 • POCHOD RUŽOVEJ STUŽKY - sponzorovanie akcií zameraných na prevenciu nádorových ochorení, napr. rakoviny prsníka.
 • CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL "OTVORENÝ BYTÓW" - sponzorovanie Multikultúrnych cestovateľských dní - Otvorený Bytów, organizovaných na bytowskom zámku.
 • SVETOVÝ KONGRES KAŠUBOV - sponzorovanie najväčšieho kultúrneho podujatia organizovaného každoročne v rôznych mestách na území Kašubska.
 • DNI BYTOWA – cyklický sponzoring zrodenia mesta Bytowa, 3-dňového kultúrneho podujatia "Dni Bytowa".
 • DOBRÝ ZÁPAS – každoročná spoluorganizácia charitatívnych zápasov POLÍCIA – DRUTEX-BYTOVIA.
 • X. DETSKÝ MAŠKARNÝ PLES S KIWANISOM - sponzorovanie charitatívnej akcie organizovanej Nadáciou Kiwanis.
 • BLŠÍ TRH V SŁUPSKU - Pravidelné každoročné sponzorovanie charitatívnej akcie organizovanej Nadáciou Kiwanis.
 • POSTAV NA RODINU - Sponzorovanie pikniku „POSTAV NA RODINU” v Bytowe.
 • WOŚP - Každoročná podpora regionálneho finále Veľkého orchestra sviatočnej pomoci.
 • NIEMEN NON STOP - Finančná podpora festivalu mladých talentov „NIEMEN NON STOP”.
 • VEĽKÝ ZÁPAS TVN  - Sponzorovanie charitatívnych zápasov organizovaných Nadáciou TVN „Nie si sám”.
 • FILIPIÁDA - Pravidelná podpora FILIPIÁDY organizovanej združením „Nazaret”.
 • MOTOCYKLOVÝ PIKNIK v BYTOVIE - Každoročné sponzorovanie motocyklových piknikov v Bytowe.
 • ROVNAKÉ ŠNACE - DARIUSZ MICHALCZEWSKI (Fundacja „Równe Szanse“ Dariusza Michalczewskiego) - finančná podpora napr. mikulášskych akcií a akcií usporiadaných pri príležitosti dňa detí, organizovaných Nadáciou "Rovnaké šance" Dariusza Michalczewského pre deti s cystickou fibrózou.
 • LETNÝ KUBA CUP – Každoročné spoluorganizovanie športového podujatia pre detské futbalové tímy organizované v meste Opole nadáciou „Ludzki Gest“ Jakuba Błaszczykowského.
 • SVIATOČNÉ HRANIE S KUBOM – Sponzoring charitatívneho futbalového turnaja s účasťou reprezentantov Poľska a estrádnych hviezd, organizovaného nadáciou „Ludzki Gest“ Jakuba Błaszczykowského.
 • DOBRE JE POMÁHAŤ – Spoluorganizácia rodinného charitatívneho pikniku na zámku v meste Bytów.
 • DETSKÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY – Cyklické sponzorovanie športového podujatia pre deti, ktoré organizuje denník „Głos Pomorza“ v meste Słupsk.
 • POSTARAJ SA O SVOJE ZDRAVIE – spoluorganizácia profylaktickej akcie na zámku v meste Bytów, ktorá zahŕňa okrem iného bezplatné vyšetrenia a konzultácie pre obyvateľov v oblasti: onkológie, kardiológie, audiológie, foniatrie, rádiológie aj dermatológie.

 • RYTIERSKY TURNAJ NA HRADE V BYTOWE – každoročný sponzoring rytierskeho turnaja s predvedením stredovekej bitvy na byto bytovskom hrade.
 • DNI STUDZIENÍC a DNI TUCHOMIA – každoročná podpora organizácie najväčších plenérových podujatí v obciach Studzienice i Tuchom.

 • Bytowský festival „BytOFF“ – každoročná podpora organizácie najväčšieho divadelného a hudobného festivalu v Bytowe.
 • POMORANSKÁ SÚŤAŽ POĽOVNÍCKEJ HUDBY A SIGNÁLOV KAZIMIERZA ŻYWICKÉHO na zámku v v Bytowe – pravidelne sponzorovaná najväčšia súťaž v poľovníckej hudbe v regióne.

 • „Nádej“ - finančná podpora Nadácie pre deti so zdravotným postihnutím „Nadzieja“ („Nádej“) v Slupsku.
 • „AMAZONKA” – finančná podpora Słupského združenia „Amazonka”.
 • "RÓWNE SZANSE" ("ROVNAKÉ ŠANCE") - podpora Nadácie Dariusza Michalczewského "Rovnaké šance", napr. poskytovaním finančných prostriedkov na ročné granty pre športovcov, organizovaním Mikulášskeho turnaju rovnakých šancí, akcií a eventov charitatívneho charakteru, vrátane akcií pre deti a mládež so zdravotným postihnutím a v núdzi.
 • "NIE JESTEŚ SAM" ("NIE SI SÁM") -  Sponzorovanie charitatívneho zápasu Politici – Hviezdy TVN, organizovaného v rokoch 2011, 2012, 2013 a 2014 Nadáciou TVN „Nie si sám”.
 • "KIWANIS" - Systematická podpora Nadácie Kiwanis pri organizovaní akcií, eventov a výletov pre zdravotne postihnuté deti a mládež, charitatívnych a spoločenských akcií, a pri nákupe rehabilitačných pomôcok, atď.
 • "JESTEŚMY" ("SME") -  Nákup rehabilitačných pomôcok pre zverencov združenia Sme.
 • "SPRAWNI INACZEJ" ("ZDATNÍ INAK") - Podpora Nadácie "Zdatní inak" pri Dome sociálnej pomoci v Kościerzyne.
 • "NAZARET" - Systematická podpora Združenia "Nazaret" v Bytowe, napr. pri pomáhaní deťom a mládeži v núdzi a so zdravotným postihnutím, pri organizovaní každoročných Bežeckých pútí na Jasnú horu, cyklistických pútí, motocyklových piknikov, prázdnin pre deti z chudobných rodín, atď.
 • "BYTOWSKA WATRA" ("BYTOWSKÁ VATRA") - každoročná podpora „Bytowskej vatry” organizovanej Združením ľudí ukrajinského pôvodu v Bytowe.
 • "OSP" - systematická podpora Dobrovoľných hasičských zborov vo forme grantov a vecnej pomoci.

 • GOLDEN BOY TROPHY - sponzorovanie plochodrážnej súťaže o pohár Zenon Plech
 • Bežecký klub "GOCH" v Bytowe - podpora iniciatív usporadúvaných najväčšou bežeckou organizáciou v Bytowe.
 • Bytowský cyklistický maratón - každoročné sponzorovanie Bytowského cyklistického MTB maratónu organizovaného v Bytowe a Mądrzechowe. 
 • FUTBAL - v rokoch 2003 – 2018 bola spoločnosť Drutex sponzorom futbalového klubu DRUTEX-BYTOVIA Bytów. Klub už medzitým stihol postúpiť z V. do I. ligy (priame zázemie Extraklasy).
 • HLASOVANIE O NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVOCOV A TRÉNEROV REGIÓNU - cyklický patronát nad hlasovaním organizovaným denníkom "Hlas Pomoranska", cieľom ktorého je vybrať najlepších športovcov a trénerov regiónu.
 • AMBER CUP – FUTBALOVÝ TURNAJ V ERGO ARÉNE V GDANSKU – pravidelný sponzoring najväčšieho futsalového turnaja v Poľsku. 
 • BOJOVÉ UMENIA - podpora kubu bojových umení Husaria Drutex a Pawła Michalaka - majstra sveta v kategórii K1 a majstra Európy v muay thai.
 • KARATE KLUB BYTÓW - sponzoring pobytu pretekárov Karate Klubu Bytów na majstrovstvá a svetový pohár do Kanady.
 • FUTBAL - Finančná podpora „Ligy Mini-majstrov” usporiadanej Základnou školou č. 2 v Bytowe.
 • ĽAHKÁ ATLETIKA - Finančná podpora Behov nezávislosti v Borzytuchome.
 • BOX - Podpora Nadácie Dariusza Michalczewského "Rovnaké šance" (Fundacja „Równe Szanse“ Dariusza Michalczewskiego) poskytnutím finančných prostriedkov na päť ročných grantov pre športovcov.
 • KARATE - Podpora karate klubov v mestách Bytów, Tuchom a Biały Bór.
 • PLOCHÁ DRÁHA - sponzorovanie plochodrážneho turnaja s názvom "Pozvánka od Zenona Plecha".
 • BEH A POCHOD NORDIC WALKING O POHÁR OKRESNÉHO VELITEĽA POLÍCIE V BYTOWE – každoročný sponzoring rekreačno-športového podujatia v Płotowe, ktoré organizuje bežecký klub "Goch" v Bytowe.
 • CYKLISTIKA – sponzorovanie klubu MLKS Baszta Bytów počas prípravy a  účasti na Majstrovstvá Poľska v cyklokrose.

DRUTEX je členom mnohých organizácií, ktoré sa angažujú v rozvoji odvetvia výroby okien a dverí, obchodu, pracovného trhu, široko chápaného hospodárskeho rozvoja a podnikavosti.

Medzi najväčšie patria:

 • Business Centre Club

Je to prestížny podnikateľský klub a zároveň najväčšia organizácia individuálnych zamestnávateľov v krajine. Do BBC patria zástupcovia všetkých odvetví, medzinárodné korporácie, finančné a poisťovacie inštitúcie, telekomunikačné firmy, najväčší poľskí výrobcovia, vysoké školy, vydavateľské koncerny i známe právnické kancelárie.

 •  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (Poľsko-nemecká priemyselno-obchodná komora)

Poľsko-nemecká priemyselno-obchodná komora je nielen bilaterálnou komorou, ktorá má najväčší počet členských firiem v Poľsku, ale je zároveň jednou z najväčších nemeckých zahraničných priemyselno-obchodných komôr na svete. Už dvadsať rokov pôsobí v oblasti rozvoja poľsko-nemeckých hospodárskych vzťahov.

 • Wettbewerbszentrale

Je to najväčšia a najvplyvnejšia inštitúcia, ktorá sa zaoberá dodržiavaním čestnej konkurencie v Nemecku. Zaoberá sa propagovaním zodpovednosti podnikov voči zákazníkom.

 • Združenie Polskie okna i Drzwi (POiD – Poľské okná a dvere)

POiD je jedinou a najväčšou organizáciou, ktorá združuje výrobcov, dodávateľov a predajcov v odvetví stavebného stolárstva. Združenie reprezentuje a spolupracuje s najsilnejšími a najlepšie sa rozvíjajúcimi poľskými značkami. Zaoberá sa propagáciou a podporou poľského odvetvia stolárstva okien a dverí.

 • Gdański Klub Biznesu (Gdanský klub biznisu)

GKB je združením, ktoré združuje podnikateľov, manažérov a intelektuálov z oblasti Wybrzeża (Prímorskej oblasti). Jeho poslaním je aktivizovanie ekonomiky, vzájomná podpora v rámci obchodných činností, a taktiež rozvoj kultúry, osvety či ochrany zdravia ako nevyhnutných faktorov, ktoré podmieňujú vytváranie blahobytu a rozvoja v regióne.

 • Pracodawcy Pomorza (Zamestnávatelia Pomoria)

Združuje najväčších zamestnávateľov regiónu, dbajúc o dlhodobý, dynamický hospodársky rozvoj regiónu. Cieľom organizácie chrániť záujmy zamestnávateľov a zastupovať ich pred zákonodarnými i výkonnými orgánmi, ako aj pred inštitúciami plniacimi dozor a kontrolu nad podnikmi.

 • Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (Združenie cestných prepravcov regiónu Pomoria)

Je to jedna z najväčších organizácií v rámci odvetvia, a jej činnosť má celopoľský dosah. Združenie úzko spolupracuje s Kanceláriou pre medzinárodnú dopravu Generálnej inšpekcie cestnej dopravy, Združením medzinárodných cestných prepravcov a Inštitútom automobilovej dopravy a zastupuje ich v oblasti Pomoria.

 • NEMOCNICA BYTOVÉHO OKRESU - finančná podpora Nemocnice Bytovskej župy v rámci rozšírenia rozsahu poskytovaných zdravotníckych služieb.
 • COVID-19 - poskytnutie osobných ochranných prostriedkov zdravotníckemu personálu nemocníc, okrem iného, vo Varšave, Gdansku, Gdyni, Bydgoszczy, Bytowe, Miastku, Słupsku a Kościerzyne.
 • COVID-19 – poskytnutie pomoranským nemocniciam sumy viac ako 1 milióna PLN na renováciu a vybavenie priestorov určených na pomoc ľuďom infikovaným koronavírusom.
 • SME SPOLU. POMÁHAME - iniciovanie širokej akcie humanitárnej pomoci na boj proti Covid-19, do ktorej sa zapojilo niekoľko desiatok spoločností z celého Poľska. V rámci nej bola nemocniciam v krajine poskytnutá pomoc v hodnote viac ako 50 miliónov PLN.
 • PODPORA KP PSP v BYTOWE - každoročné sponzorovanie hasičských vedomostných súťaží pre deti a mládež a hasičských súťaží.
 • BEZPLATNÉ POSKYTNUTIE VÝROBKOV STAVEBNÉHO STOLÁRSTVA: Okresnému veliteľstvu Štátneho hasičského zboru v Bytowe, Špecializovanej nemocnici v Kościerzyne.
 • ŠTUDENTSKÉ KONFERENCIE a OXFORDSKÉ DEBATY - organizovanie, spolu s univerzitami, študentských konferencií a oxfordských debát pre študentov a doktorandov stavebníctva.
 • PODPORA MESTSKEJ NEMOCNICE V MIASTKU - poskytnutie nemocnici v Miastku finančných prostriedkov a výrobkov stavebného stolárstva.
 • Gdynia E(x)plory Week - sponzorovanie Festivalu vedy a techniky v Gdyni.
 • BalCon - sponzorovanie vedekcej konferencie z oblasti staviteľstva organizovanej Technickou univerzitou v Gdansku.
 • ÚSMEV PRE CELÝ SVET - Účasť v charitatívnej akcii „Úsmev pre celý svet”.
 • BUDMIKA – Sponzorovanie celoštátnej študentskej konferencie „BUDMIKA” organizovanej Technickou univerzitou v Poznani.
 • PATRÓN POĽSKEJ ARCHITEKTÚRY - Podpora celoštátnej súťaže pre architektov – DRUTEX patrónom poľskej architektúry.
 • BARGEWORK – Sponzorovanie súťaže pre architektov „Bargework – kancelária na vode”.
 • ODYSEA MYSLE – každoročné spolufinancovanie účasti poľskej reprezentácie vo svetovom finále súťaže Odysea mysle v USA.
 • BEZPLATNÉ POSKYTNUTIE STOLÁRSKYCH VÝROBKOV:
  - Špecializovaná nemocnica v Kościerzyne,
  - Krajské riaditeľstvo štátnej požiarnej služby v Bytove,

  - Samostatnej krajskej verejnej nemocnici v Słupsku,
  - Mestskej knižnici v Bytome,
  - Združeniu základných škôl č. 1 v Kościerzyne,
  - Oddeleniu infekčných chorôb Krajskej špecializovanej nemocnici v Słupsku,
  - Starostovi okresu Słupsk,
  - Okresnému úradu práce v Bytowe,
  - Słupskej priemyselnej a obchodnej komore v Słupsku,
  - Okresnému policajnému riaditeľstvu v Bytowe,
  - Streleckému klubu Gryf Słupski,
  - Zverencom nadácie „Šľachetný balík”,
  - Okresnej nemocnici v Bytowe,
  Združeniu montérov stolárskych výrobkov, za účelom realizácie vzdelávacieho projektu pre študentov technických škôl v Poľsku,
  - mnohým rodinám v ťažkých životných situáciách.
 • PODPORA ŠPECIÁLNEHO VZDELÁVACIEHO A VÝCHOVNÉHO CENTRA (ŠVVC) v Bytowe – napr. poskytnutím finančných prostriedkov pre ŠVVC pri príležitosti získania názvu „Centrum detí Európy", a zabezpečením cien pre víťazov súťaží organizovaných v rámci centra.
 • POMOC NEMOCNICI - Poskytnutie finančných prostriedkov na nákup sanitky pre samostatné verejné zdravotné stredisko v Bytowe.
 • PLAVBA "KĽÚČE DO EURÓPY" - finančná podpora plavby "Kľúče do Európy" usporiadanej pri príležitosti výročia začlenenia Poľska do Európskej únie, organizovanej Mestským úradom v Słupsku.
 • FINANČNÁ PODPORA ZHP V SŁUPSKU – Sponzoring Zväzu poľského skautingu Obrancov pobrežia v Słupsku.
 • FINANČNÁ PODPORA UMELECKEJ VÝSTAVY V SŁUPSKU - Podpora výstavy „Majstrovské diela poľského maliarstva v zbierkach Ľvovskej umeleckej galérie”, organizovanej Múzeom stredného Pomoranska v Słupsku.
 • PODPORA 40. výročia ZSE-R V BYTOWE - Financovanie práporu pri príležitosti 40. výročia založenia Združenia ekonomicko-poľnohospodárskych škôl v Bytowe.
 • "POSTAV NA RODINU" - Sponzoring pikniku „POSTAV NA RODINU” v Bytowe.
 • BALET - Finančná podpora Słupskej baletnej skupiny „Arabeska” pôsobiacej pri Kultúrnom centre v Słupsku.
 • SÚŤAŽ "SPLŇ SI SVOJ SEN" - Organizovanie súťaže „SPLŇ SI SVOJ SEN” a financovanie výhry pre víťaza v podobe invalidného vozíka.
 • POMOC OBETIAM POVODNÍ - spoluúčasť na pomoci určenej pre obete povodní z roku 2011.
 • PODPORA ŠKOLY V AFRIKE - Nákup mikroskopu pre školu v Kibeho v Rwande.
 • PODPORA LOKÁLNYCH REGIONÁLNYCH INICIATÍV

   určených pre obyvateľov malých obcí, a predovšetkým pre deti a mládež (eventy, vianočné darčeky, výlety, napr. Sierzno, Gostkowo, Niedarzyno atď.)
 • DARČEKY PRE DETI - poskytnutie deťom zo základných a materských škôl v bytowskom okrese mikulášskych balíčkov.

Pozrite sa tiež