Společenské aktivity

Společenské aktivity

Společenské aktivity

 

 • DOBRÝ ZÁPAS - každoroční spolupořadatelství charitativních zápasů Polica vs. Drutex-Bytovia.
 • X DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES S KIWANISEM - sponzorství charitativní akce organizované Nadací Kiwanis.
 • BLEŠÍ TRH VE SŁUPSKU - každoroční sponzorství charitativní akce organizované Nadací Kiwanis.
 • VSAĎ NA RODINU - sponzorství slavnosti „VSAĎ NA RODINU“ v Bytowě.
 • VELKÝ ORCHESTR SVÁTEČNÍ POMOCI - (WOŚP)- každoroční podpora finále Velkého orchestru sváteční pomoci.
 • NIEMEN NON STOP - finanční podpora festivalu mladých talentů „NIEMEN NON STOP“.
 • VELKÉ UTKÁNÍ TVN - sponzorství charitativních utkání organizovaných Nadací TVN „Nejsi sám”.
 • FILIPIADA - cyklická podpora FILIPIADY organizované sdružením Nazaret.
 • MOTORKÁŘSKÝ PIKNIK V BYTOWĚ - každoroční sponzorství motorkářských pikniků v Bytowě.
 • STEJNÉ ŠANCE - DARIUSZ MICHALCZEWSKI (Fundacja „Równe Szanse“ Dariusza Michalczewskiego) - spolufinancování akcí k Mikuláši a Dni dětí organizovaných Nadací „Stejné šance” Dariusze Michalczewského pro děti trpící cystickou fibrózou.
 • LETNÍ KUBA CUP - Každoroční spolupořadatelství sportovní akce pro dětské fotbalové týmy pořádané v Opolí nadací „Ludzki Gest” (Lidské gesto) Jakuba Błaszczykowského.
 • SVÁTEČNÍ HRANÍ S KUBOU - Sponzoring charitativního fotbalového turnaje za účasti reprezentantů Polska a celebrit pořádaného nadací „Ludzki Gest” (Lidské gesto) Jakuba Błaszczykowského.
 • POMÁHAT JE FAJN - Spolupořadatelství rodinného charitativního pikniku na hradě v Bytowě.
 • DĚTSKÉ CYKLISTICKÉ ZÁVODY - Pravidelný sponzoring sportovní akce pro nejmladší pořádané deníkem „Głos Pomorza“ (Hlas Pomořanska) ve Słupsku.

 

 • „Naděje“ - finanční podpora Nadace pro handicapované děti „Nadzieja“ („Naděje“) ve Słupsku.
 • „AMAZONKA“ - finanční podpora Słupského sdružení „Amazonka“
 • „RÓWNE SZANSE“ („STEJNÉ ŠANCE“)- podpora Nadace Dariusze Michalczewského „Stejné šance“ formou mj. sponzorství ročních grantů pro závodníky, organizace Mikulášského turnaje stejných šancí, organizace charitativních akcí a eventů včetně akcí pro potřebné a postižené děti a mládež.
 • „NIE JESTEŚ SAM“ ( „NEJSI SÁM“) - Sponzorství charitativního utkání Politici vs. Hvězdy TVN organizovaného Nadací TVN „Nejsi sám“ v letech 2011, 2012,2013, 2014
 • „KIWANIS“ - pravidelná podpora Nadace Kiwanis v oblasti akcí a eventů, výletů pro postižené děti a mládež, charitativních a společenských akcí, nákupu rehabilitačního vybavení apod.
 • „JESTEŚMY“ („JSME“) - nákup rehabilitačního vybavení pro osoby podporované sdružením Jsme.
 • „SPRAWNI INACZEJ“ („DOVEDNÍ JINAK“) - podpora Nadace „Dovední jinak“, jež působí v rámci Střediskového domu pomoci v Kościerzynu.
 • „NAZARET“ - pravidelná podpora Sdružení NAZARET v Bytowě v oblasti mj. pomoci potřebným, včetně postižených dětí a mládeže, organizace každoročních Běžeckých poutí do Częstochowé (Jasna Góra), cyklistických poutí, motorkářských pikniků, prázdnin pro děti z chudých rodin apod.
 • „BYTOWSKA WATRA“ („BYTOWSKÁ VATRA“) - každoroční podpora „Bytowské vatry“ organizované Sdružením osob ukrajinského původu v Bytowě.
 • „OSP“– (Dobrovolní hasiči) - pravidelná podpora Dobrovolných hasičů formou finanční a hmotné pomoci
 • FOTBAL - od roku 2003 je společnost sponzorem fotbalového klubu DRUTEX BYTOVIA Bytów. Od té doby klub postoupil z 5. do 1. ligy (což je předsíň k extralize).
 • ANKETA O NEJLEPŠÍ SPORTOVCE A TRENÉRY REGIONU - pravidelná záštita nad anketou pořádanou deníkem "Głos Pomorza", jejímž cílem je zvolit nejlepší sportovce a trenéry regionu. 

 •  

  AMBER CUP – FOTBALOVÝ TURNAJ V ERGO ARENĚ V GDAŇSKU – každoroční sponzoring největšího turnaje v halové kopané v Polsku.
 • PLEBISCIT NA NEJLEPŠÍ SPORTOVCE - finanční podpora plebiscitů na nejlepší sportovce a trenéry města a obce Bytów, organizovaných Městským úřadem a Městským střediskem pro sport a volnočasové aktivity (MOSiR) v Bytowě
 • BOJOVÁ UMĚNÍ - podpora klubu bojových umění HUSARIA DRUTEX a také mistra světa v K1 a mistra Evropy v muay thai - Pawła Michalaka.
 • RYBAŘSKÁ SOUTĚŽ FART 2005 - finanční podpora IX. ročníku spinningové rybářské soutěže FART 2005 organizované Sdružením rybářů bytowského okresu.
 • KARATE - finanční podpora klubu karate v Bytowě.
 • FOTBAL - finanční podpora „Ligy Mini mistrů“ organizované pro 36 škol základní školou č. 2 v Bytowě. 
 • LEHKÁ ATLETIKA - finanční podpora Běhů nezávislosti v Borzytuchomi.
 • BOX - podpora nadace Dariusze Michalczewského "Stejné šance" (Fundacja „Równe Szanse“ Dariusza Michalczewskiego) formou sponzorství pěti ročních grantů pro závodníky.
 • KARATE - podpora karate klubů z Tuchomi a Białého Boru v Zakopaném.
 • ŻUŻEL - sponzoring plochodrážního závodu v Gdaňsku pod názvem "Zenon Plech zve"

DRUTEX je členem mnohých organizací, které se zapojují do vývoje průmyslového odvětví výroby oken a dveří, obchodu, pracovního trhu, široce chápaného ekonomického růstu a podnikání.

K největším z nich patří:

 • Business Centre Club

Prestižní Klub podnikatelů a největší v zemi organizace individuálních zaměstnavatelů. Do BCC patří zástupci všech odvětví, mezinárodní korporace, finanční a pojišťovací instituce, telekomunikační firmy, největší polští výrobci, vysoké školy, vydavatelství a známé právnické kanceláře.

 • Polsko-německá obchodní a průmyslová komora /Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa/

Polsko-německá obchodní a průmyslová komora je nejen bilaterální komora s největším počtem členských firem v Polsku, ale také jedna z největších na světe německých zahraničních obchodních a průmyslových komor. Již dvacet let působí v oblasti vývoje polsko-německých hospodářských vztahů.

 • Wettbewerbszentrale

Největší a nejvlivnější organizace zabývající se dodržováním poctivé hospodářské soutěže v Německu. Zabývá se také propagováním odpovědnosti podnikatelů vůči spotřebitelům. 

 • Svaz Polská okna a dveře /Związek Polskie Okna i Drzwi/

Polská okna a dveře je jediná a největší organizace sdružující polské výrobce, dodavatelé a distributory z odvětví stavebního truhlářství. Svaz zastupuje a také spolupracuje s největšími a nejlépe se rozvíjejícími polskými značkami. Zabývá se propagací a podporováním polského truhlářství v oblasti dveří a oken. 

 • Gdaňský obchodní klub /Gdański Klub Biznesu/

Gdaňský obchodní klub sdružující podnikatelé, manažery a intelektuály z Pobřeží. Jeho posláním je aktivizace hospodářství, vzájemná podpora v podnikatelských aktivitách a také vývoj kultury, osvěty, ochrany zdraví – jako nezbytných činitelů ovlivňujících blahobyt a regionální vývoj.

 • Zaměstnavatelé Pomořanska /Pracodawcy Pomorza/

Sdružuje největší zaměstnavatelé regionu, stará se o dlouhodobý a dynamický hospodářský vývoj v regionu. Cílem této organizace je ochrana zájmů zaměstnavatelů, jejich zastupování vůči zákonodárné a výkonné moci a vůči institucím dozorujícím a kontrolujícím podniky. 

 • Pomořanské sdružení silničních dopravců /Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych/

Jedna z největších celostátních organizací v tomto odvětví. Sdružení úzce spolupracuje a zastupuje na území Pomořanska Kancelář pro mezinárodní dopravu Generální inspekce silniční dopravy /Biuro Do Spraw Transportu Międzynarodowego Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego/, Svaz mezinárodních silničních dopravců /Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych/ a Ústav automobilové dopravy /Instytut Transportu Samochodowego/. 

 • ÚSMĚV PRO SVĚT - účast na charitativní akci „Úsměv pro svět“.
 • BUDMIKA - sponzorství celostátní studentské konference BUDMIKA na Poznaňském vysokém učení technickém 
 • MECENÁŠ POLSKÉ ARCHITEKTURY - podpora celostátní soutěže pro architekty - DRUTEX Mecenášem polské architektury
 • BARGEWORK - sponzorství soutěže pro architekty „Bargework - kancelář na vodě“.
 • ODYSEA ROZUMU - každoroční finanční podpora účastí polské reprezentace na světovém finále Odysey rozumu v USA
 • BEZÚPLATNÉ PŘEDÁNÍ STOLAŘSKÝCH PRACÍ 
  -Samostatné veřejné vojvodské nemocnici ve Słupsku.
  - Městské knihovně v Bytowě  
  - Veřejné škole č. 1 v Kościerzynu
  - Vojvodské nemocnici, infekčnímu oddělení ve Słupsku.
  - Okresnímu úřadu v Słupsku. 
  - Okresnímu úřadu práce v Bytowě.
  - Słupské průmyslové a obchodní komoře ve Słupsku.
  - Okresnímu ředitelství policie v Bytowě.
  - Střeleckému klubu Gryf Słupski.
  - Osobám podporovaným nadací „Šlechetný balíček“
  - Okresní nemocnici v Bytowě.
  - Jednotě montérů stolařských výrobků za účelem realizace vzdělávacího projektu pro učně technických škol v Polsku
  - rodině z Kołczygłów, která se ocitla ve finančních potížích. 
  - rodině z Niezabyszewa, která se ocitla ve složité situaci.
 • Podpora pro Speciální školní a výchovné středisko v Bytowě - finanční podpora u příležitosti pojmenování střediska jménem „Děti Evropy“.
 • POMOC PRO NEMOCNICI - dofinancování nákupu sanitky pro Samostatný veřejný ústav zdravotní péče v Bytowě.
 • PLAVBA „KLÍČE DO EVROPY“ - finanční podpora plavby „Klíče do Evropy“ u příležitosti výročí vstoupení Polska do Evropské unie, organizované Městským úřadem ve Słupsku.
 • PODPORA POLSKÝCH SKAUTŮ ZE SŁUPSKU - sponzorství Svazů polských skautů (ZHP) Obránců pobřeží ve Słupsku.
 • PODPORA UMĚLECKÉ VÝSTAVY VE SŁUPSKU podpora výstavy „Mistrovská díla polského malířství ve sbírce Lvovské galerie umění“ - organizované Muzeem středního přímoří ve Słupsku.
 • PODPORA 40. VÝROČÍ EKONOMICKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLY V BYTOWĚ - dofinancování vlajky k 40. výročí Ekonomické a zemědělské školy v Bytowě.
 • VSAĎ NA RODINU - sponzorství slavnosti VSAĎ NA RODINU v Bytowě.
 • BALET - finanční podpora Słupské baletní skupiny „Arabeska“, jež působí v rámci Słupského kulturního střediska.
 • SOUTĚŽ „SPLŇ SI SVŮJ SEN“ - organizace soutěže „SPLŇ SI SVŮJ SEN“ a financování ceny - invalidního vozíku pro vítězku.
 • PODPORA OBĚTÍ POVODNĚ - účast na akci pomoci pro oběti povodně v roce 2011.
 • PODPORA ŠKOLY V AFRICE - nákup mikroskopu pro školu v Kibeho v Rwandě.

 • podpora místních iniciativ v regionu věnovaných obyvatelům malých obcí, zejména dětem a mládeži (eventy, vánoční dárky, výlety mj. Sierzno, Gostkowo, Niedarzyno atd.)

Doporučujeme také

Náš podíl

MECENÁŠ POLSKÉ ARCHITEKTÚRY
MECENÁŠ POLSKÉ ARCHITEKTÚRY

Podporujeme polskou architekturu. Byli jsme mecenášem Polské architektury, projektu reprezentujícího polské projektanty: architekty a konstruktéry, jehož organizátorem je magazín Builder. Tato organizace je pravidelnou iniciativou pod patronátem Ministerstva hospodářství, Ministerstva dopravy, výstavby a mořského hospodářství jakož i Nadace polských architektů.

Cílem projektu je prezentace prací architektů a konstruktérů ve formě projektů zrealizovaných a čekajících na realizaci, zvýraznění úlohy architekta a konstruktéra v investičním procesu a vytváření veřejných prostor, jakož i zvýrazňování významu novodobých materiálů a technických řešení v procesu projektování staveb.

ODYSEA MYSLI
ODYSEA MYSLI

Již několik let sponzorujeme výjezdý polské reprezentace na světové finále Odysea mysli. Tento nejznámější a ceněný festival znalostí, schopností a talentů je organizován od konce 70. let minulého století formou mezinárodní soutěže.

Základní ideou iniciátorů projektu je rozvíjení tvůrčích schopností a inspirování mladých lidí do kreativního řešení problémů. Každý rok je v odysee mysli několik desítek studentů a žáků z celého světa. V několika desítkách let dlouhé historie této soutěže, se polská reprezentace často nacházela mezi laureáty.

VELKÝ ZÁPAS
VELKÝ ZÁPAS

Každý rok se angažujeme na akci "Velký zápas", který je spolufinancován nadací TVN "Nejsi sám". Je to jedna z největších charitativních akcí v Polsku, která je vysílána prostřednictvím televize TVN a veřejnoprávní televizí TVP1. Celý zisk z "Velkých zápasů", kterým každý rok fandí miliony Poláků, je určen na pomoc nemocným dětem.

Setkávající se na stadionu Legie Warszawa novináři a donedávna i politici, tvoří družstva a výjimečnou atmosféru fotbalového svátku, během něhož se sportovní emoce spojují s emocemi pro ty, kteří to nejvíce potřebují – pro nejmladší fanoušky.

DRUTEX-BYTOVIA Bytów
DRUTEX-BYTOVIA Bytów

DRUTEX je jediným, titulárním sponzorem fotbalového klubu, který působí v rámci I ligy. Spolupráce začala v roce 2003 a od té doby se klub neustále posouval výše, až nakonec z V ligy postoupil do extraligy. Historický postup do I ligy byl získán pod vedením Pawla Janase, bývalého trenéra polské fotbalové reprezentace a také bývalého trenéra klubů Legie Warszawa, Widzew Lodž, Lechia Gdańsk, Amik Wronki nebo GKS Bełchatów. V současnosti je trenérem klubu Tomasz Kafarski.

DRUTEX nejenže financuje obě družstva seniorů, ale také investuje do infrastruktury stadionu v Bytově a do sportovního rozvoje dětí a mládeže - v současnosti působí v klubu 7 juniorských sekcí, v nichž se kolem 300 dětí věnuje hraní fotbalu.