Evropské dřevařské centrum

Zaměřujeme se na vývoj a technologie

První etapa výstavby

Initiating the construction of a modern production hall

V roce 2013 firma DRUTEX, která je zároveň součástí Evropského Centra Stolařství v Bytově, zahájila největší investici v historii společnosti. Výrobní haly o celkové ploše více než 55 500 m2 vznikly v průběhu dvou let a vyrábí se v nich každodenně několik tisíc oken a zaznamenány jako oficiální výdaje v rámci této investice dosáhly úroveň více než 200 milionů PLN.

První fáze investice se začala v roce 2013 a trvala 20 měsíců. V říjnu 2014 jsme spustili první výrobní halu o rozloze více než 28 500 m2, což umožnilo zvýšit výrobní potenciál a tím pádem společnost DRUTEX si posílila svou konkurenční pozici na klíčových exportních trzích společnosti.

Realizovaná v první fázi ocelová konstrukce haly se rovná a představuje přibližnou plochu čtyř fotbalových hřišť, s celkovou hmotností 904 tun, což odpovídá hmotnosti tří Airbusů A380 Superjumbo. Zemní práce byly spojeny z přímým přemístěním vytěžené zeminy v rozsahu 176,413 m³. A navíc kolem haly bylo vysazeno 30 000 rostlin a zůstala zatravněná plocha o výměře 10 000 m². Hala má moderní, automatizované strojní vybavení pocházející od renomovaných světových firem, a to se týká nejen celého vybavení, ale i strojů určených pro výrobu PVC profilů, včetně izolačního skla jakož i výroby oken a dveří z PVC.

Druhá etapa výstavby

Rozšíření haly

Už na začátku roku 2015 společnost DRUTEX zahájila výstavbu druhé výrobní haly, která je součástí ECS a má délku 194 m a šířku 120 m, celkovou plochu více než 25 000 m2, čili se výstavba zvětšila o další čtyři fotbalová hřiště.

Nová výrobní hala byla provedena ve stejné technologii a architektuře jako již existující první část haly ECS a v ní se nacházejí vyhřívané lávky, které tvoří komunikační tahy a jsou také charakteristické a typické pro investice DRUTEX-u. Objekt stejně jako první hala se skládá z výrobní ploch, kancelářské, konferenční a související infrastruktury, včetně silnic a parkovišť. Řešení použité v rámci návrhu a realizace investice nejen zajišťují maximální úsporu energie, nejvyšší ergonomickou úroveň pracovních podmínek, ale také umožňují optimální organizaci výrobních procesů, což ve spojení s nejmodernějším strojovým parkem ovlivňuje ještě více dynamičtější rozvoj firmy.

Zahájení výroby oken v druhé hale, která je součástí ECS dává firmě příležitost k dalšímu rozvoji a to znamená zvýšení velikosti výrobní plochy na více než 95 000 m2.

Moderní stroje

Neustále investujeme do moderních technologií, a tím i do kvality.

 Navštivte

K dispozici je prohlídka výrobních hal společnosti DRUTEX. To může být zajímavé zejména pro studenty technických vysokých škol, kteří svou budoucnost spojují se stavebnictvím.

Produkční hala