Politika soukromí

DRUTEX S.A. - Politika soukromí

DRUTEX a. s.  bere záležitosti ochrany soukromí velmi vážně. Proto je pro nás prioritou to, abyste se nemuseli trápit ochranou osobních údajů během prohlížení naších webových stránek.
Návštěva naších webových stránek a prohlížení většiny informací o společnosti, jejích výrobcích a službách nevyžaduje uvádění svých osobních údajů. Na některých podstránkách Vás však můžeme občas prosit o určité informace, některé z nich můžete považovat za osobní údaje.
Tato politika soukromí určuje, jakým způsobem budeme získané od Vás údaje využívat, například když budete navštěvovat naše webové stránky. Tato politika se vztahuje jak na všechny osoby navštěvující webovou stránku, tak na veškeré způsoby přistupu, a to mj. na stolní počítače, notebooky, veřejné internetové terminály nebo mobilní zařízení.
Zasláním vašich osobních údajů prostřednictvím naše stránky vyjadřujete souhlas na využití těch údajů v souladu s touto politikou soukromí.
V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek prosíme, neváhejte kontaktovat naše oddělení obsluhy zákazníků prostřednictvím menu „kontakt“ na naši webové stránce.

1. Definice

„DRUTEX“: společnost DRUTEX a. s. se sídlem v Bytowe, ul.Lęborska 31, registrována v rejstříku podnikatelů vedeném VIII. obchodní divizí Okresního soudu Gdaňsk-Sever v Gdaňsku, vložka číslo KRS:0000140428 .

„Uživatel (uživatelé)“: uživatel nebo uživatelé webové stránky, spolu nebo individuálně, podle kontextu;

"Webová stránka“: webová stránka, která je dostupná na následující hlavní adrese URL: www.drutex.eu  a také naše národní domény.

„Osobní údaje“: veškeré informace vztahující se na určitou fyzickou osobu nebo fyzickou osobu, kterou je možné identifikovat. 

2. Druhy shromažďovaných osobních údajů

Na některých podstránkach naše webové stránky bude DRUTEX shromažďovat vaše osobní údaje, jako například: jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, název uživatele, heslo.

3. Důvěrnost osobních údajů

Tato politika soukromí je základem veškerých činností spojených s využitím vašich osobních údajů a s jejich zpracováváním.
DRUTEX dbá především o zabezpečení co nejlepší ochrany vašich osobních údajů a snaží se zabránit bezprávnímu zpracovávání a nahodilé ztrátě nebo smazaní vašich osobních údajů. Klademe důraz především na bezpečí v níže uvedených oblastech:

 • využití ve všech nutných případech šifrovacích mechanismů;
 • zabezpečení pomocí hesla;
 • vyžadování smluvní záruky od třetích osob a také
 • omezení přístupu k vaším osobním údajům.

4. Shromažďování a uschovávání vašich osobních údajů

V případě, že budete chtít využít takovou oblast naší webové stránky, která vyžaduje registraci, požádáme Vás o uvedení potřebných údajů. V takovém případě DRUTEX si jednoznačně vyhrazuje to, že plný přístup k webové stránce získáte až po uvedení vyžadovaných informací a akceptaci podmínek a politik.

Nadto, DRUTEX může shromažďovat vaše osobní údaje:

 • během tvoření internetového uživatelského účtu;
 • při procesu objednávání;
 • při objednání newsletteru;
 • v případě účasti na soutěži, losování nebo na dalších akcích;
 • v případě vyplnění dotazníku;

DRUTEX bude se přitom vyhýbat shromažďování osobních údajů, které nejsou pro výše uvedené účely použitelné a také nebude osobní údaje uschovávat po dobu delší, než je to nutné pro realizaci těch účelů, nebo, v odůvodněných případech, po dobu delší než určená ve smlouvě nebo v závazných právních předpisech.

5. Účely použití osobních údajů

Veškeré vámi udělené osobní údaje se uschovává na bezpečných serverech.
DRUTEX může shromážděné osobní údaje využít jen za následujícími účely (účely):

 • registrace na webové stránce jako uživatel a také poskytování služeb prostřednictvím webové stránky;
 • zajištění, že bude webová stránka co nejefektivněji přizpůsobená Vám a možnostem vašeho počítače;
 • obsluha objednávek učiněných prostřednictvím webové stránky;
 • výzkum a analýza trhu a zákazníků, výrobků a služeb DRUTEX;
 • usnadnění společnosti DRUTEX hodnocení výrobků a služeb firmy a také jejich opravování a zlepšování;
 • vnitřní dokumentace;
 • marketing, včetně poskytování Vám informací, o které sami žádáte nebo které, podle společnosti DRUTEX, Vás mohou zajímat, v případě, že jste souhlasili s kontaktem v této záležitosti;
 • organizování soutěží a/nebo ostatních propagačních akcí;
 • přijímací řízení.

Veškeré podmínky se vztahují rovněž na využití vašich osobních údajů k výše uvedeným účelům také přidruženými společnostmi. 

6. Zveřejňování osobních údajů

DRUTEX neuděluje vaše osobní údaje třetím osobám bez vašeho souhlasu, za výjimkou:

 • případů, že udělení těchto údajů je nezbytné pro umožnění zaměstnancům, agentům, vykonavatelům, dodavatelům nebo obchodním partnerům DRUTEX k poskytování služeb nebo vykonávání činností jménem společnosti;
 • kupujícím nebo potenciálním kupujícím práv a povinností DRUTEX spojených s webovou stránkou;
 • v případě, že je udělení osobních údajů nezbytné k ochraně zájmu společnosti DRUTEX, jejích zákazníků nebo přidružených společností nebo pokud je to vyžadované nebo povolené závaznými právními předpisy.

Uživatel bere na vědomí, že veškeré informace, které sdělí pomocí nástrojů, zpřístupňující informace dalším osobám, jsou těmi nástroji také zveřejňovány. Vzhledem k tomu je třeba konat rozvážně a s opatrností v případě, že budete zveřejňovat informace pomocí takových nástrojů.
Každé udělení společností DRUTEX vaších osobních údajů třetí osobě nebo jedné z výše uvedených třetích osob, se koná v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se na ochranu osobních údajů.  

7. Přímý marketing

Na registrační webové stránce a ostatních podstránkách této webové stránky se Vás můžeme zeptat, zda si přejete dostávat určité informace pomocí elektronické a/nebo tradiční pošty. Pokud vyjádříte souhlas, bude to automaticky znamenat, že souhlasíte s využitím společností DRUTEX vašich osobních údajů k poskytování Vám informací o výrobcích, propagačních akcích, speciálních nabídkách a také veškerých ostatních informacích, výrobcích a službách DRUTEX.
Můžete v každé chvíli své preference vztahující se na přímý marketing změnit, a to pomocí funkcí zrušení, která se bude nacházet v každém marketingovém e-mailu, nebo, pokud jste se registrovali jako uživatel, pomocí změny nastavení uživatelského účtu.

8. Soubory cookies

DRUTEX se snaží stále zdokonalovat svoji webovou stránku ve prospěch jejích uživatelů. Proto na některých podstránkách se využívají soubory cookies.
Soubor cookie je malý textový soubor, který obsahuje údaje zapsané při návštěvě webové stránky uživatelem. Soubor je programovaný tak, aby umožnil se dozvědět, co v minulosti uživatel dělal na určité webové stránce. Soubory mohou obsahovat údaje o takových činnostech, jako například kliknutí v určité odkazy, přihlášení do uživatelského profilu, přečtení obsahu stránky. Této činnosti mohly se dít před měsíci a dokonce lety. Rozlišuje se několik druhů souborů cookies. Nebýt cookies, webové stránky by nefungovaly tak, jak si na to uživatelé zvykli.
Díky souborům cookies může společnost DRUTEX zaručit, že informace zveřejněné na webové stránce při její další návštěvě budou přizpůsobeny preferencím uživatele. Pomocí souborů cookies společnost DRUTEX může identifikovat nejpopulárnější části webové stránky, protože cookies registrují informace o navštívených stránkách a čase stráveným jejích prohlížením. Na základě získaných informací může společnost DRUTEX upravovat webovou stránku tak, aby splňovala očekávání uživatelů a byla přizpůsobena jejich preferencím. Soubory cookies mohou také usnadnit činnost aplikací ostatních firem, např. spojení se společenskými sítí.
Pokud chcete získat více informací, seznamte se s naší politikou cookies.

9. Nezletilé osoby

Osoby mladší 18 let by nám neměly udělovat svoje osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Bez toho souhlasu, nebude DRUTEX ukládat, zpracovávat ani udělovat třetím osobám údaje takových osob.

10. Správce dat

DRUTEX a. s.
ul. Lęborska 31
77-100 Bytów

11.    Rozhodné právo

Právem rozhodným pro tuto politiku soukromí je právo EU a právo Polské republiky.