Kariéra

Kariéra

Najděte s námi Váš ideální kariérní postup

DRUTEX S.A. vytváří možnosti profesního rozvoje v moderně řízené firmě. Naplnění tohoto předpokladu se odráží na všech úrovních personálního řízení - počínaje fází náboru, přes pomoc při vytyčení cest profesní kariéry orientované na osobní rozvoj a postup až po umožnění jejich naplnění. Proto při hledání těch nejlepších uchazečů sázíme především na jejich rozvoj a kompetence a dbáme na to, aby zaměstnanci DRUTEX S.A. reprezentovali nejvyšší úroveň profesionality při plnění svěřených úkolů. Firma DRUTEX S.A. realizuje široký rozsah zaměstnaneckých školení vedených renomovanými školícími a consultingovými firmami, jejichž účelem je rozšířit znalosti na téma vnitřních mechanismů ve firmě a zlepšit efektivitu týmové práce v rámci realizace úkolů.

Personální politika firmy DRUTEX S.A. vychází z toho, že nejdůležitějším a nejcennějším kapitálem firmy jsou lidé. Vhodně zvolené lidské zdroje jsou zárukou udržení a posílení pozice předního výrobce na trhu okenních a dveřních výrobků v Polsku. Úroveň znalostí zaměstnanců, jejich vzdělání, motivace a zaujetí, to je klíč k úspěchu. Cílem firmy DRUTEX S.A. je proto zaměstnávat osoby ambiciózní, pro které přispět k úspěchu firmy představuje atribut jejich seberealizace. DRUTEX S.A. vyvíjí veškeré aktivity, jejichž cílem je podpora personální politiky v podniku a motivuje své zaměstnance, aby se vzdělávali, zdokonalovali své schopnosti a zvyšovali svou profesní odbornost. DRUTEX S.A. je firma, kde kreativní lidé plní energie a zaujetí pracují společně, aby naplňovali ambiciózní cíle a současně pečovali o zajištění co nejvyšších standardů.

Oddělení ITOddělení IT
Oddělení marketingu a prodejeOddělení marketingu a prodeje
Výrobní odděleníVýrobní oddělení
Oddělení logistikyOddělení logistiky

Co Vám můžeme nabídnout

Stabilní zaměstnání
Personální politika firmy DRUTEX S.A. je založena na tom, že nejdůležitějším a nejcennějším kapitálem firmy jsou lidé.
Široký rozsah školení
Realizujeme široký rozsah zaměstnaneckých školení, která vedou renomované školící a konzultační firmy.
Atraktivní prémiový systém
Úroveň znalostí zaměstnanců, jejich spokojenost, motivace a zaujetí jsou klíčem k úspěchu.
Práce v kreativním týmu
DRUTEX S.A. je firma, kde kreativní lidé plní energie a zaujetí pracují společně, aby dosáhli ambiciózních cílů.