Cookies policy

POLITIKA NÁKLADÁNÍ SE SOUBORY COOKIES

Společnost DRUTEX a. s. využívá soubory cookies pro neustále zlepšování své webové stránky. Soubory cookies mají za cíl především usnadnit používání stránky, například zapamatovat volbu jazyka nebo ostatních specifických nastavení. Nadto, určité soubory cookies poskytují společnosti statistické údaje ohledně využití webové stránky a tím umožňuje ji lépe přizpůsobit očekáváním navštěvujících. Soubory cookies umožňují dále využít určité dodatečné funkce, například kliknutí "líbí se mi to" v servisu Facebook.

Co jsou přesně soubory cookies?

Soubor cookie je malý textový soubor, který obsahuje údaje zapsané při návštěvě webové stránky uživatelem. Soubor je programovaný tak, aby poskytoval informace o tom, co v minulosti uživatel dělal na určité webové stránce. Soubory mohou obsahovat údaje o takových činnostech, jako například kliknutí v určité odkazy, přihlášení do uživatelského profilu, přečtení obsahu stránky, které se mohly odehrávat jak před několika měsíci tak dokonce lety. Rozlišuje se několik druhů souborů cookies. Nebýt cookies, webové stránky by nefungovaly tak, jak si na to uživatelé zvykli.

Díky souborům cookies společnost DRUTEX a. s.  může zaručit, že informace zveřejněné na webové stránce při její další návštěvě budou přizpůsobeny preferencím uživatele. Pomocí souborů cookies společnost může identifikovat nejpopulárnější části webové stránky, protože cookies registrují informace o navštívených stránkách a čase stráveným jejích prohlížením. Na základě získaných informací může společnost upravovat webovou stránku tak, aby splňovala očekávání uživatelů a byla přizpůsobena jejich preferencím. Soubory cookies mohou také usnadnit činnost aplikací ostatních firem, např. spojení se společenskými sítí.

Jak získáváme souhlas se zveřejněním souborů cookies?

Soubory cookies používáme na našem internetovém portálu jen se souhlasem uživatele. Souhlas může být vyjádřen určitým nastavením softwaru, a to hlavně nastavením internetového prohlížeče, používaným uživatelem k prohlížení naše webové stránky. Uživatel může v každé chvíli odmítnout souhlas nebo změnit rozsah dřivě uděleného souhlasu s použitím souborů cookies a také rozhodnout o jejich smazání.
Po otevření webové stránky společnosti DRUTEX a. s. se pokaždé ukazuje dotaz na souhlas s použitím souborů cookies a také odkaz na tuto politiku nakládání se soubory cookies, která obsahuje další informace ohledně cookies.

Jak jsou údaje shromažďovány a za jakými účely?

Během návštěvy na webové stránce společnost DRUTEX a. s. může automaticky shromažďovat následující technické údaje (které však neumožňují identifikovat uživatele): operační systém a typ prohlížeče, název internetové domény, ze které byl získán přístup k webové stránce, hodina a čas trvání návštěvy, zobrazené webové stránky apod.

Tyto údaje jsou používány pouze pro vnitřní účely, tedy pro shromažďování všeobecných demografických údajů, typů spotřebitelského chování a zájmů uživatelů. Díky tomu umožňují společnosti DRUTEX a. s. ještě lépe přizpůsobit webovou stránku a její aplikace různým potřebám a přáním uživatelů. Data jsou rovněž sbírány za účelem:

  • lepší identifikace uživatele jako přihlášeného na webové stránce;
  • lepšího zapamatování takových údajů jako například informace zavedené uživatelem ve formulářích během přecházení z jedné stránky na druhou v rámci stejné relace internetového prohlížeče;
  • zrychlení vyhledávání;
  • lepšího (anonymního) rozpoznání uživatelů, kteří se na naši webovou stránku vracejí.

Kromě zapamatovaných nastavení uživatele na webové stránce www.drutex.pl  se využívá sebrané informace pouze za účelem vedení statistik v servisu Google Analytics, to znamená, že údaje jsou používány jen úhrnně a pouze pro vnitřní účely. Firma DRUTEX a. s. neshromažďuje osobní údaje o uživatelích a na základě sebraných dat nemůže je osobně identifikovat.

Jak se můžete dozvědět více o souborech cookies?

V případě jakýchkoli dotazů ohledně používání naší společností souborů cookies zašlete e-mail na adresu drutex@drutex.com.pl

Můžu smazat soubory cookies?

Pokud se uživatel rozhodne, že nesouhlasí s použitím souborů cookies na tomto internetovém portálu, může je snadno smazat ze složky souborů cookies svého internetového prohlížeče. Je také možné blokovat soubory cookies pomocí nastavení internetového prohlížeče, nebo nastavit zasílání varování před uložením souboru cookies na počítači uživatele.