Kvalita ISO

Kvalita ISO

Kvalita ISO

ISO:9001,ISO:14001
Zaručujeme najvyššiu kvalitu

Prioritou spoločnosti DRUTEX je prinášať zákazníkom výrobky vysokej kvality. V roku 1999 firma získala od nemeckého TÜV Management Service GmbH z Mníchova medzinárodné certifikáty: ISO 9001 a ISO 14001, ktoré sú potvrdením toho, že naše výrobky spĺňajú najnáročnejšie technické požiadavky a sú v súlade s európskymi normami.

Každý rok DRUTEX investuje milióny poľských zlotých do moderných strojov a zariadení na výrobu a vývoj výrobných liniek.

Okrem prieskumov, na základe ktorých národné a medzinárodné certifikačné orgány vydávajú certifikáty, atesty a technické osvedčenia, sa skúma aj kvalita PVC profilov a hotových výrobkov. Tieto skúšky sa uskutočňujú priamo v závodných laboratóriách, ktoré sú vybavené modernými prístrojmi na kontrolu kvality. Laboratóriá fungujú 24 hodín denne, vďaka čomu firma neustále dohliada na výrobné procesy a kvalitu výrobkov.

NAŠE ZARIADENIA

DRUTEX využíva najnovšie zariadenia na kontrolu výroby profilov, skiel a okien, ako sú:

  • prístroj na meranie farby a lesku profilov – spektrofotometer
  • tepelná komora na meranie zmršťovania profilov
  • súprava sít na preosievanie PVC granulátu
  • váhosušička na meranie obsahu vlhkosti v PVC granuláte
  • brabender na analýzu želírovania PVC granulátu
  • zariadenie na skúmanie vlastnosti pri náraze Charpyho metódou pomocou kladiva HIT 5 P značky Zwick
  • zariadenie na skúmanie pevnosti rohových profilov
  • skúšobný stroj na statické skúšky
  • prístroj na meranie statickej odolnosti v krute.

Firma má tiež skúšobný stroj KS Schulten, jeden z najväčších spomedzi tých, ktoré vlastnia poľskí výrobcovia okien a dverí. Toto zariadenie využívajú významné certifikačné orgány, také ako napr. IFT Rosenheim. Vďaka modernej technológii môže firma kontrolovať svoje výrobky v oblasti tesnosti a odolnosti profilov, a to vykonávanými skúškami priepustnosti vzduchu, vodotesnosti a odolnosti voči nárazom vetra.

Nepretržitá kontrola výroby a investovanie do technologicky vyspelých a kvalitných elementov môže spoločnosť DRUTEX neustále vylepšovať svoje výrobky a prinášať zákazníkom osvedčené a spoľahlivé riešenia.

Odporúčame