Moderná technológia

Moderná technológia

Moderná technológia

Vedecká a výskumná základňa

Spoločnosť DRUTEX je skutočným priekopníkom, ktorého politika sa sústredí na investovanie do moderných technológií a inovačných riešení v oblasti okien a dverí, čo posilňuje jeho vedúcu pozíciu ako tvorcu svetových trendov v tejto oblasti.

Všetky výrobky sa vo firme vyrábajú od základov až po konečné prevedenie. Vlastné výskumno-vývojové oddelenie, výskumné laboratóriá a konštrukčné oddelenia prinášajú návrhy, prototypy a hotové výrobky, ktoré sú v 100 % autorskými nápadmi spoločnosti DRUTEX. Firma vlastní niekoľko desiatok patentov, ktoré potvrdzujú originálny a inovačný charakter vypracovaných technológií.

Výroba okien a dverí v súčasnosti prebieha na technologických linkách vybavených najmodernejšími strojmi a zariadeniami svetoznámych značiek, pričom sa využívajú prvky špičkovej kvality.

Automatizácia výroby

DRUTEX tiež neustále vylepšuje svoje technické vybavenie. V súvislosti s tým firemní inžinieri konštruujú autorské stroje a zariadenia na výrobu okien a dverí, vďaka ktorým možno optimalizovať výrobné procesy a vytvárať také výrobky, ktoré v ešte väčšej miere spĺňajú očakávania zákazníkov a požiadavky, ktoré vychádzajú z aktuálnych trendov na trhu.

DRUTEX je zároveň jednou z mála firiem, ktorá vytvorila a zapojila do výrobného procesu profesionálneho robota na obrábanie okien a dverí. Postavením plne automatizovanej výrobnej linky, ktorej základným prvkom je robot, sa významne zvýšila precíznosť a opakovateľnosť výroby, ktorá sa vďaka tomu stala ešte rýchlejšia a efektívnejšia, a firma tak získala významnú prevahu na trhu.

Vďaka tomu, že je robot mobilný a relatívne malý, je možné ho využiť aj na iných pracovných miestach vo výrobnom závode. Zároveň robotov softvér, ktorý je výsledkom práce výhradne výskumno-vývojového oddelenia spoločnosti a autorským riešením firmy DRUTEX, je veľmi intuitívny a umožňuje ďalší jeho vývoj a prispôsobenie funkcií konštrukcie novým podmienkam.

Odporúčame