Technológia a kvalita

Technologické zázemie

Firma DRUTEX už mnoho rokov používa technologicky najvyspelejšie stroje a zariadenia dostupné na svetovom trhu. Vďaka tomu dokáže nielen optimalizovať výrobu a zavádzať inovatívne riešenia, ale predovšetkým ponúkať produkty najvyššej kvality.

Výroba od A do Z

DRUTEX vyrába okná od A po Z. Má k dispozícii svoje vlastné oddelenie pre výskum a vývoj, konštrukčnú kanceláriu a skúšobné laboratórium.

DRUTEX je jedným z lídrov na trhu okenného a dverového odvetvia v Európe a značkou, ktorá je uznávaná po celom svete. Každé okno alebo dvere sú vyrábané na individuálnu objednávku.

Výskumno-vývojové oddelenie

Spoločnosť DRUTEX disponuje výskumno-vývojovým oddelením, konštrukčnou kanceláriou a výskumnými laboratóriami. Samostatne vytvárame koncepcie moderných produktov, zlepšujeme technológie a testujeme možnosti našich produktov.

Výskumno-vývojové oddelenie integruje všetky inžinierske oddelenia, prototypové dielne a laboratóriá. Vďaka tomu môžeme byť ešte efektívnejší pri vývoji nových technológií, môžeme konať efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na potreby zákazníkov. Vytváraním našich produktov od nuly, od koncepcie cez prototyp až po finálny produkt, ktorý ponúkame zákazníkom, nesieme plnú zodpovednosť za úspech našich riešení na trhu a spokojnosť zákazníkov. S moderným vybavením a zariadeniami, ktorými disponujeme, sme schopní vytvárať trendy na medzinárodných trhoch.

Moderná výroba

Vo výrobných halách, na ploche viac ako 11 hektárov, vyrábame okná, dvere, rolety, žalúzie, fasády a zimné záhrady. Ponúkame výrobky z PVC, hliníka a dreva. Každý rok vynakladáme niekoľko stoviek miliónov PLN na investície do najmodernejších strojov, výrobných nástrojov, nových výrobných hál, vozového parku a ľudí. Spolupracujeme s lídrami jednotlivých odvetví.

Máme komponenty najvyššej kvality od svetových dodávateľov, ktorí sa tešia uznaniu a dobrej reputácii. Optimalizujeme a automatizujeme výrobu a máme aj inovatívne roboty vo výrobe, čo sa odráža na vysokej kvalite a funkčnosti nášej výroby.

Moderné stroje

Neustále investujeme do moderných technológií, a tým pádom aj do kvality.

Certifikáty

DRUTEX sa vždy zameriaval na poskytovanie vysokokvalitných produktov zákazníkom. V roku 1999 spoločnosť získala medzinárodné certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 udelené TÜV Management Service GmbH z Mníchova, čo potvrdzuje, že naša firma zaviedla a uplatňuje princípy manažérstva ponúkanou kvalitou a spĺňa požiadavky normy systému environmentálneho manažérstva.

DRUTEX každoročne investuje milióny PLN do moderných strojov a zariadení na výrobu a rozvoj výrobných liniek.

Výskumno-vývojové oddelenie

Okrem certifikátov, atestov a technických schválení vydávaných národnými a medzinárodnými certifikačnými inštitúciami sa testovanie kvality plastových profilov a hotových výrobkov vykonáva aj vo vlastných výskumných laboratóriách, ktoré sú vybavené modernými zariadeniami na kontrolu kvality. Laboratóriá fungujú 24 hodín denne, vďaka čomu má firma neustály dohľad nad výrobnými procesmi a kvalitou výroby.


  • Laboratóriá fungujú 24 hodín denne.
  • Záruka najvyššej kvality.
  • Kontrola kvality produktu v každej fáze výroby.