Zásady používania súborov cookies

DRUTEX SA - ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Firma DRUTEX SA využíva súbory cookies na neustále zlepšovanie svojej webovej stránky. Súbory cookies majú za cieľ predovšetkým uľahčiť používanie stránky, napríklad zapamätať voľbu jazyka alebo ostatných špecifických nastavení. Okrem toho, určité súbory cookies poskytujú firme DRUTEX SA štatistické informácie o používaní webu, čím jej tiež nepriamo umožňujú lepšie prispôsobenie webu očakávaniam návštevníkov. A napokon, súbory cookies môžu umožňovať používať určité ďalšie funkcie, ako je „lajkovanie“ rôznych položiek na Facebooku.

Čo sú to vlastne cookies?

Súbory cookies sú jednoducho malé textové súbory obsahujúce dáta, ktoré sa ukladajú vo chvíli, keď používateľ navštívi webovú stránku. Sú navrhnuté tak, aby umožňovali vyvolávanie informácií o tom, čo používateľ na určitých webových stránkach v minulosti robil. To môže zahŕňať údaje o aktivitách, ako je klikanie na určité odkazy alebo stránky, prihlásenie do užívateľského profilu alebo čítanie obsahu stránok, ktoré sa odohrali pred niekoľkými mesiacmi alebo dokonca rokmi. Rozlišujeme niekoľko typov súborov cookies. Bez nich by webové stránky nefungovali tak, ako sú používatelia zvyknutí.

Vďaka súborom cookies DRUTEX SA môže napríklad zaručiť, že informácie zobrazené na obrazovke pri budúcej návšteve budú prispôsobené preferenciám používateľa. Pomocou súborov cookies firma DRUTEX SA dokáže tiež identifikovať najobľúbenejšie časti webových stránok, pretože zaznamenávajú informácie o navštívených stránkach a dobe strávenej ich prechádzaním. Na základe zhromaždených dát DRUTEX SA dokáže prispôsobiť webovú stránku tak, aby lepšie zodpovedala očakávaniam užívateľov a bola viac orientovaná na ich preferencie. Súbory cookies môžu tiež uľahčiť fungovanie aplikácií tretích strán, ako napríklad pripojenie k sociálnym sieťam.

Ako získavame súhlas so zobrazovaním súborov cookies?

Súbory cookies sú na našom webe používané so súhlasom užívateľa. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zodpovedajúcej konfigurácie nastavení softvéru nainštalovaného na zariadení používanom užívateľom, najmä webového prehliadača, ktorý používateľ používa na prehliadanie našich webových stránok. Užívateľ môže kedykoľvek odvolať alebo zmeniť rozsah skôr vysloveného súhlasu s používaním súborov cookies na webovej stránke a rozhodnúť sa o ich zmazaní.
Po otvorení webovej stránky spoločnosti DRUTEX AS sa zakaždým zobrazí otázka na súhlas s použitím súborov cookies a tiež odkaz na tieto zásady používania súborov cookies, kde môžete nájsť ďalšie informácie.

Aké údaje zhromažďujeme a na aké účely?

Počas návštevy webových stránok môže DRUTEX SA automaticky zhromažďovať nasledujúce technické informácie (ktoré neumožňujú identifikáciu užívateľov): operačný systém a typ prehliadača, názov domény inej webovej stránky, z ktorej bola webová stránka otvorená, čas a doba trvania návštevy, prezerané webové stránky atď.

Tieto údaje sa používajú iba na interné účely, tj za účelom zhromažďovania spoločností DRUTEX SA všeobecných demografických dát, správania a záujmov, a umožňujú spoločnosti DRUTEX SA lepšie prispôsobiť webové stránky a jej aplikácie rôznym potrebám a prianiam užívateľov a za účelom lepšej:

  • identifikácie užívateľa ako prihláseného na danú stránku,
  • zapamätanie takých údajov, ako sú informácie zadané užívateľom do formulárov pri prechode na rôzne stránky počas rovnakej relácie webového prehliadača,
  • zrýchlenie vyhľadávania,
  • rozpoznávanie (anonymných) užívateľov vracajúcich sa na naše webové stránky.

Okrem zapamätania nastavenia používateľa na webe www.drutex.pl používa zhromaždené informácie iba na účely vedenia štatistiky na webe Google Analytics, čo znamená, že sú údaje používané iba súhrnne a iba na interné účely. Firma DRUTEX SA nezhromažďuje osobné údaje o používateľoch a na základe zhromaždených údajov ich nemôže osobne identifikovať.

Ako sa o súboroch cookies dozvedieť viac?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania súborov cookies z našej strany, pošlite prosím e-mail na adresu: drutex@drutex.com.pl.

Je možné súbory cookies zmazať?

Pokiaľ sa rozhodnete, že sa Vám nepáči používanie súborov cookies na našej webovej stránke, môžete ich ľahko zmazať zo zložky cookies svojho internetového prehliadača. Svoj internetový prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby blokoval súbory cookies alebo odoslal varovania pred uložením súborov cookies v počítači používateľa.