Európske centrum okenárstva

Zameriavame sa na vývoj a technológie

PRVÁ FÁZA VÝSTAVBY ECO

Začiatok stavby modernej výrobnej haly

V roku 2013 firma DRUTEX, ktorá je zároveň súčasťou Európskeho Centra Okenárstva v Bytowe, zahájila najväčšiu investíciu v histórii spoločnosti. Výrobné haly o celkovej ploche viac ako 55.500 m2 vznikli v priebehu dvoch rokov a vyrába sa v nich každodenne niekoľko tisíc okien. Zaznamenané ako oficiálne výdavky v rámci tejto míľovej investície dosiahli úroveň viac ako 200 miliónov PLN.

Prvá fáza investície sa začala v roku 2013 a trvala 20 mesiacov. V októbri 2014 sme spustili prvú výrobnú halu o rozlohe viac ako 28.500 m2, čo umožnilo zvýšiť výrobný potenciál a tým pádom spoločnosť DRUTEX posilnila svoju konkurenčnú pozíciu na kľúčových exportných trhoch spoločnosti.

Zrealizovaná v prvej fáze oceľová konštrukcia haly sa rovná a predstavuje približnú plochu štyroch futbalových ihrísk, s celkovou hmotnosťou 904 ton, čo zodpovedá hmotnosti troch Airbusov A380 Superjumbo. Zemné práce boli spojené z priamym premiestnením výkopovej zeminy v rozsahu 176.413 m³. A navyše okolo haly bolo vysadených 30.000 rastlín a zostala zatrávnená plocha o výmere 10.000 m² . Hala má moderné, automatizované strojné vybavenie pochádzajúce od renomovaných svetových firiem, a to sa týka nielen celého vybavenia, ale aj strojov určených na výrobu PVC profilov, vrátane izolačného skla ako aj výroby okien a dverí z PVC.

DRUHÁ FÁZA VÝSTAVBY ECO

Rozšírenie existujúcej výrobnej haly

Už na začiatku roka 2015 spoločnosť DRUTEX začala výstavbu druhej výrobnej haly, ktorá je súčasťou ECO a má dĺžku 194 m a šírku 120 m, celkovú plochu viac ako 25.000 m2, čiže sa výstavba zväčšila o ďalšie štyri futbalové ihriská.

Nová výrobná hala bola vykonaná v rovnakej technológii a architektúre ako už existujúca prvá časť haly ECO a v nej sa nachádzajú vyhrievané lávky, ktoré tvoria komunikačné ťahy a sú tiež charakteristické a typické pre investície DRUTEX-u. Objekt, rovnako ako prvá hala, sa skladá z výrobnej plochy, kancelárskej, konferenčnej a súvisiacej infraštruktúry, vrátane ciest a parkovísk. Riešenia použité v rámci návrhu a realizácie investície nielen zaisťujú maximálnu úsporu energie, najvyššiu ergonomickú úroveň pracovných podmienok, ale tiež umožňujú optimálnu organizáciu výrobných procesov, čo v spojení s najmodernejším strojovým parkom vplýva na ešte viac dynamickejší rozvoj firmy.

Zahájenie výroby okien v druhej hale, ktorá je súčasťou ECO, dáva firme príležitosť k ďalšiemu rozvoju a to znamená zvýšenie veľkosti výrobnej plochy na viac ako 95.000 m2.

Moderné stroje

Neustále investujeme do moderných technológií, a tým pádom aj do kvality.

Návšteva

Ponúkame možnosť nahliadnuť do výrobných hál firmy DRUTEX. Môže to byť zaujímavé najmä pre študentov technických vysokých škôl, ktorí svoju budúcnosť vidia v stavebníctve. Strojový park DRUTEX znamená najlepšie riešenia v okennom a dverovom odvetví na trhu. Mnohé z nich sú unikátne v Poľsku a dokonca aj v Európe.

Kontaktujte marketingové oddelenie

Výrobná hala