Európske centrum stolárstva

Európske centrum stolárstva

Fázy realizácie Európskeho centra stolárstva

prvá fáza výstavby

V roku 2013 firma DRUTEX, ktorá je zároveň súčasťou Európskeho Centra Stolárstva v Bytowe, zahájila najväčšiu investíciu v histórii spoločnosti. Výrobné haly o celkovej ploche viac ako 55 500 m2 vznikli v priebehu dvoch rokov a vyrába sa v nich každodenne niekoľko tisíc okien a zaznamenané ako oficiálne výdavky v rámci tejto míľovej investície dosiahli úroveň viac ako 200 miliónov PLN.

Prvá fáza investície sa začala v roku 2013 a trvala 20 mesiacov. V októbri 2014 sme spustili prvú výrobnú halu o rozlohe viac ako 28 500 m2, čo umožnilo zvýšiť výrobný potenciál a tým pádom spoločnosť DRUTEX si posilnila svoju konkurenčnú pozíciu na kľúčových exportných trhoch spoločnosti.

Zrealizovaná v prvej fáze oceľová konštrukcia haly sa rovná a predstavuje približnú plochu štyroch futbalových ihrísk, s celkovou hmotnosťou 904 ton, čo zodpovedá hmotnosti troch Airbusov A380 Superjumbo. Zemné práce boli spojené z priamym premiestnením výkopovej zeminy v rozsahu 176,413 m³. A navyše okolo haly bolo vysadených 30 000 rastlín a zostala zatrávnená plocha o výmere 10 000 m² . Hala má moderné, automatizované strojné vybavenie pochádzajúce od renomovaných svetových firiem, a to sa týka nielen celého vybavenia, ale aj strojov určených na výrobu PVC profilov, vrátane izolačného skla ako aj výroby okien a dverí z PVC.

druhá fáza výstavby

Už na začiatku roka 2015 spoločnosť DRUTEX začala výstavbu druhej výrobnej haly, ktorá je súčasťou ECS a má dĺžku 194 m a šírku 120 m, celkovú plochu viac ako 25 000 m2, čiže sa výstavba zväčšila o ďalšie štyri futbalové ihriská.

Nová výrobná hala bola vykonaná v rovnakej technológii a architektúre ako už existujúca prvá časť haly ECS a v nej sa nachádzajú vyhrievané lávky, ktoré tvoria komunikačné ťahy a sú tiež charakteristické a typické pre investície DRUTEX-u . Objekt rovnako ako prvá hala sa skladá z výrobnej plochy, kancelárskej, konferenčnej a súvisiacej infraštruktúry, vrátane ciest a parkovísk. Riešenia použité v rámci návrhu a realizácie investície nielen zaisťujú maximálnu úsporu energie, najvyššiu ergonomickú úroveň pracovných podmienok, ale tiež umožňujú optimálnu organizáciu výrobných procesov, čo v spojení s najmodernejším strojovým parkom vplýva na ešte viac dynamickejší rozvoj firmy.

Zahájenie výroby okien v druhej hale, ktorá je súčasťou ECS dáva firme príležitosť k ďalšiemu rozvoju a to znamená zvýšenie veľkosti výrobnej plochy na viac ako 95 000 m2.

Odporúčame