Politika súkromia

Politika súkromia

Politika súkromia

DRUTEX a.s. - POLITIKA SÚKROMIA

DRUTEX a. s. berie záležitosti ochrany súkromia veľmi vážne. Preto je pre nás prioritou to, aby ste sa nemuseli trápiť ochranou osobných údajov počas prezerania našich webových stránok.
Návšteva našich webových stránok a prezeranie väčšiny informácií o spoločnosti, jej výrobkoch a službách nevyžaduje uvádzanie svojich osobných údajov. Na niektorých podstránkach Vás však môžeme občas prosiť o určité informácie, niektoré z nich môžete považovať za osobné údaje.
Táto politika súkromia určuje, akým spôsobom budeme získané od Vás údaje využívať, napríklad keď budete navštevovať naše webové stránky. Táto politika sa vzťahuje na všetky osoby navštevujúci webovú stránku, aj na všetky spôsoby prístupu, a to okrem iného na stolové počítače, notebooky, verejné internetové terminály alebo mobilné zariadenia.
Zaslaním vašich osobných údajov prostredníctvom našej stránky vyjadrujete súhlas na využitie tých údajov v súlade s touto politikou súkromia.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok prosíme, neváhajte kontaktovať naše oddelenie obsluhy zákazníkov prostredníctvom menu "kontakt" na našej webovej stránke.

1.  Definície

"DRUTEX": spoločnosť DRUTEX a. s. so sídlom Bytów, ul.Lęborska 31, registrovaná v registri podnikateľov vedenom VIII. Obchodnou divíziou Okresného súdu Gdansk-Sever v Gdansku, vložka číslo KRS: 0000140428.

"Užívateľ (užívatelia)": užívateľ alebo užívatelia webovej stránky, spolu alebo individuálne, podľa kontextu;

"Webová stránka": webová stránka, ktorá je dostupná na nasledujúcej hlavnej adrese URL: www.drutex.eu  a tiež naše národné domény.

"Osobné údaje": všetky informácie vzťahujúce sa na určitú fyzickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorú je možné identifikovať.

2. Druhy zhromažďovaných osobných údajov

Na niektorých podstránkach našej webovej stránky bude DRUTEX zhromažďovať vaše osobné údaje, ako napríklad: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov užívateľa, heslo.

3. Dôvernosť osobných údajov

Táto politika súkromia je základom všetkých činností spojených s využitím vašich osobných údajov a s ich spracovávaním.
DRUTEX dbá predovšetkým o zabezpečenie čo najlepšej ochrany vašich osobných údajov a snaží sa zabrániť bezprávnemu spracovávaniu a náhodnej strate alebo zmazaniu vašich osobných údajov. Kladieme dôraz predovšetkým na bezpečie v nižšie uvedených oblastiach:
• využitie vo všetkých nutných prípadoch šifrovacích mechanizmov;
• zabezpečenie pomocou hesla;
• vyžadovanie zmluvnej záruky od tretích osôb a tiež
• obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom.

4. Zhromažďovanie a uschovávanie vašich osobných údajov

V prípade, že budete chcieť využiť takú oblasť našej webovej stránky, ktorá vyžaduje registráciu, požiadame Vás o uvedenie potrebných údajov. V takom prípade DRUTEX si jednoznačne vyhradzuje to, že plný prístup k webovej stránke získate až po uvedení vyžadovaných informácií a akceptácii podmienok a politík.
Navyše, DRUTEX môže zhromažďovať vaše osobné údaje:
• počas tvorenia internetového užívateľského účtu;
• pri procese objednávania;
• pri objednaní newslettera;
• v prípade účasti na súťaži, žrebovaniu alebo na ďalších akciách;
• v prípade vyplnenia dotazníka..
DRUTEX bude sa pritom vyhýbať zhromažďovaniu osobných údajov, ktoré nie sú na uvedené účely použiteľné a tiež nebude osobné údaje uchovávať po dobu dlhšiu, ako je to nutné pre realizáciu tých účelov, alebo, v odôvodnených prípadoch, po dobu dlhšiu než určená v zmluve, alebo v záväzných právnych predpisoch.

5. Účely použitia osobných údajov

Všetky Vami udelené osobné údaje sa uschováva na bezpečných serveroch.
DRUTEX môže zhromaždené osobné údaje využiť len za nasledujúcimi účelmi (účely):

 • registrácia na webovej stránke ako užívateľ a tiež poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky;
 • zabezpečenie, že bude webová stránka čo najefektívnejšie prispôsobená Vám a možnostiam vášho počítača;
 • obsluha objednávok urobených prostredníctvom webovej stránky;
 • výskum a analýza trhu a zákazníkov, výrobkov a služieb DRUTEX;
 • uľahčenie spoločnosti DRUTEX hodnotenia a služieb firmy a tiež ich opravovanie a zlepšovanie;
 • vnútorné dokumentácie;
 • marketing, vrátane poskytovania Vám informácií, o ktoré sami žiadate alebo ktoré, podľa spoločnosti DRUTEX, Vás môžu zaujímať, v prípade, že ste súhlasili s kontaktom v tejto záležitosti;
 • organizovanie súťaží a/alebo ostatných propagačných akcií;
 • prijímacie konanie.

Všetky podmienky sa vzťahujú aj na využitie vašich osobných údajov k vyššie uvedeným účelom tiež pridruženými spoločnosťami.

6. Zverejňovanie osobných údajov

DRUTEX neudeľuje vaše osobné údaje tretím osobám bez vášho súhlasu, za výnimkou:

 • prípadov, že poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné pre umožnenie zamestnancom, agentom, vykonávateľom, dodávateľom alebo obchodným partnerom DRUTEX na poskytovanie služieb alebo vykonávanie činností v mene spoločnosti;
 • kupujúcim alebo potenciálnym kupujúcim práv a povinností DRUTEX spojených s webovou stránkou;
 • v prípade, že je udelenie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu záujmu spoločnosti DRUTEX, jej zákazníkov alebo pridružených spoločností, alebo ak je to vyžadované alebo povolené záväznými právnymi predpismi.
 • Užívateľ berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré oznámi pomocou nástrojov, sprístupňujúcich  informácie ďalším osobám, sú tými nástrojmi tiež zverejňované. Vzhľadom k tomu je treba konať rozvážne a s opatrnosťou v prípade, že budete zverejňovať informácie pomocou takýchto nástrojov.

Každé udelenie spoločnosťou DRUTEX vaších osobných údajov tretej osobe alebo jednej z vyššie uvedených tretích osôb, sa koná v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.

7. Priamy marketing

Na registračnej webovej stránke a ostatných podstránkach tejto webovej stránky sa Vás môžeme opýtať, či si želáte dostávať určité informácie pomocou elektronickej a/alebo tradičnej pošty. Ak vyjadríte súhlas, bude to automaticky znamenať, že súhlasíte s využitím spoločnosťou DRUTEX vašich osobných údajov pri predkladaní Vám informácií o výrobkoch, propagačných akciách, špeciálnych ponukách a tiež všetkých ostatných informáciách, výrobkoch a službách DRUTEX.
Môžete v každej chvíli svojej preferencie vzťahujúce sa na priamy marketing zmeniť, a to pomocou funkcií zrušenia, ktorá sa bude nachádzať v každom marketingovom e-mailu, alebo, ak ste sa registrovali ako užívateľ, pomocou zmeny nastavenia používateľského konta.

8. Súbory cookies

DRUTEX sa snaží stále zdokonaľovať svoju webovú stránku v prospech jej užívateľov. Preto na niektorých podstránkach sa využívajú súbory cookies.
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý obsahuje údaje zapísané pri návšteve webovej stránky užívateľom. Súbor je programovaný tak, aby umožnil sa dozvedieť, čo v minulosti užívateľ robil na určitej webovej stránke. Súbory môžu obsahovať údaje o takých činnostiach, ako napríklad kliknutia v určité odkazy, prihlásenie do užívateľského profilu, prečítanie obsahu stránky. Tieto činnosti mohli sa diať pred mesiacmi a dokonca rokmi. Rozlišuje sa niekoľko druhov súborov cookies. Nebyť cookies, webové stránky by nefungovali tak, ako si na to užívatelia zvykli.
Vďaka súborom cookies môže spoločnosť DRUTEX zaručiť, že informácie zverejnené na webovej stránke pri jej ďalšej návšteve budú prispôsobené preferenciám užívateľa. Pomocou súborov cookies spoločnosť DRUTEX môže identifikovať najpopulárnejšie časti webovej stránky, pretože cookies registrujú informácie o navštívených stránkach a čase stráveným jej prehliadaním. Na základe získaných informácií môže spoločnosť DRUTEX upravovať webovú stránku tak, aby spĺňala očakávania užívateľov a bola prispôsobená ich preferenciám. Súbory cookies takisto môžu uľahčiť činnosť aplikácií ostatných firiem, napríklad spojenie so spoločenskými sietí.
Ak chcete získať viac informácií, zoznámte sa s našou politikou cookies.

9. Maloleté osoby

Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali udeľovať svoje osobné údaje bez súhlasu rodiča alebo zákonného zástupca. Bez toho súhlasu, nebude DRUTEX ukladať, spracovávať ani udeľovať tretím osobám údaje takýchto osôb.

10. Správca dát

DRUTEX a.s.
ul Lęborska 31
77-100 Bytów

11. Rozhodné právo

Rozhodným právom pre túto politiku súkromia je právo EU a Poľskej republiky.