Zásady ochrany osobných údajov

DRUTEX SA - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

DRUTEX SA berie otázky ochrany súkromia veľmi vážne. Z tohto dôvodu je našou prioritou zaistiť, aby ste sa pri prehliadaní našich webových stránok nemuseli obávať o ochranu svojich osobných údajov.
Návšteva našich webových stránok a prezeranie väčšiny informácií o spoločnosti, jej produktoch a službách je možné bez nutnosti poskytovať vaše osobné údaje. Na niektorých stránkach Vás však môžeme požiadať o určité informácie, z ktorých niektoré môžu byť považované za osobné údaje. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú, ako budeme používať osobné údaje, ktoré od Vás obdržíme, napríklad v okamihu, keď používate naše webové stránky. Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých návštevníkov webových stránok a tiež na všetky spôsoby prístupu, vrátane, ale bez obmedzenia na stolné a prenosné počítače, verejné internetové terminály a mobilné zariadenia.
Odoslaním svojich osobných údajov prostredníctvom našich stránok výslovne súhlasíte s použitím týchto údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak máte v tomto ohľade akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis prostredníctvom menu „kontakt“ na našich webových stránkach.

1. Definícia

„DRUTEX”: DRUTEX SA so sídlom Bytów, ul. Lęborska 31, zapísaná pod číslom KRS: 0000140428 v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedenom Okresným súdom Gdansk-Sever v Gdansku, VIII. obchodné oddelenie Národného súdneho registra.

„Používateľ (používatelia)“: používateľ alebo používatelia stránok, spoločne alebo jednotlivo, v závislosti od kontextu;

„Webová stránka“: webová stránka dostupná na nasledujúcej hlavnej URL adrese: www.drutex.eu tiež naše národné domény.

„Osobné údaje“: všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

2. Typ zhromažďovaných osobných údajov

Na niektorých podstránkach nášho webu bude DRUTEX zhromažďovať Vaše osobné údaje, ako sú: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, užívateľské meno, heslo.

3. Dôvernosť osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov budú základom pre všetky činnosti súvisiace s používaním Vašich údajov a ich spracovaním.
DRUTEX dbá predovšetkým na to, aby bola zaistená čo najlepšia ochrana Vašich osobných údajov, čím sa snaží zabrániť nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo výmazu Vašich osobných údajov. Kladieme dôraz predovšetkým na bezpečie v nižšie uvedených oblastiach:
• použitie šifrovacích mechanizmov tam, kde je to vhodné;
• používanie ochrany heslom;
• vyžadovanie zmluvnej záruky od tretích strán;
• a obmedzenie prístupu k Vašim osobným údajom.

4. Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov

Pokiaľ chcete používať oblasť našej webovej stránky, ktorá vyžaduje registráciu, budete požiadaní o poskytnutie príslušných údajov. V tomto prípade spoločnosť DRUTEX výslovne stanovuje, že plný prístup na webové stránky získate iba po poskytnutí požadovaných informácií a prijatí príslušných zásad a podmienok.
Okrem toho môže DRUTEX zhromažďovať Vaše osobné údaje:
• pri vytváraní internetového užívateľského účtu;
• pri zadávaní objednávky;
• pri objednávke newslettera;
• v prípade účasti v súťaži, lotérii alebo inej propagačnej akcii;
• v prípade vyplňovania dotazníka;
DRUTEX sa zároveň vyvaruje zhromažďovaniu osobných údajov, ktoré nie sú nevyhnutné na vyššie uvedené účely, a nebude osobné údaje uchovávať dlhšie, než je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov, prípadne dlhšie ako po dobu uvedenú v zmluve alebo zákonoch.

5. Účel použitia osobných údajov

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje, sú uložené na zabezpečených serveroch.
DRUTEX má právo použiť zhromaždené osobné údaje na nasledujúce účely ("účely"):

 • registrácia na webovej stránke ako užívateľ a tiež poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky;
 • zabezpečenie, že bude webová stránka čo najefektívnejšie prispôsobená Vám a možnostiam vášho počítača;
 • vybavovanie objednávok zadaných prostredníctvom webovej stránky;
 • prieskum a analýza trhu a zákazníkov, produktov a služieb DRUTEX;
 • uľahčenie hodnotenia produktov a služieb spoločnosti DRUTEX, ako aj zavádzanie ich opráv a vylepšení;
 • vnútorná dokumentácia;
 • marketing, vrátane poskytovania informácií, ktoré požadujete alebo ktoré by Vás podľa spoločnosti DRUTEX mohli zaujímať, za predpokladu, že ste súhlasili s tým, že Vás budeme v týchto záležitostiach kontaktovať;
 • organizovanie súťaží a/alebo iných propagačných akcií;
 • náborové konanie.

Všetky vyššie uvedené podmienky sa vzťahujú aj na použitie Vašich osobných údajov pridruženými spoločnosťami na vyššie uvedené účely.

6. Zverejňovanie osobných údajov

DRUTEX neodovzdáva Vaše osobné údaje tretím stranám bez Vášho súhlasu, s výnimkou:

 • prípadov, keď je zverejnenie takýchto informácií nevyhnutné na to, aby zamestnanci, zástupcovia, subdodávatelia, dodávatelia alebo partneri spoločnosti DRUTEX mohli poskytovať služby alebo plniť úlohy v mene kupujúcich alebo potenciálnych držiteľov práv a povinností spoločnosti DRUTEX súvisiacich s webovou stránkou;
 • ak je zverejnenie údajov nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti DRUTEX, jej klientov alebo pridružených spoločností alebo je vyžadované či povolené zákonom.

Ako užívateľ beriete na vedomie, že všetky informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom nástrojov, ktoré tieto informácie zviditeľnia ostatným osobám, stávajú sa prostredníctvom týchto nástrojov verejne dostupné. Majte to prosím na pamäti a buďte opatrní a obozretní, keď poskytujete informácie prostredníctvom takýchto nástrojov.
Kedykoľvek DRUTEX sprístupní Vaše osobné údaje starostlivo vybranej tretej strane alebo jednej z vyššie uvedených tretích strán, dôjde k takému sprístupneniu v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov.

7. Priamy marketing

Na registračných stránkach a ďalších podstránkach tohto webu môžete byť požiadaní, aby ste uviedli, či si prajete dostávať určité informácie e-mailom a/alebo tradičnou poštou. Pokiaľ vyjadríte súhlas, bude to znamenať, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť DRUTEX používala Vaše osobné údaje na to, aby Vám poskytovala informácie o svojich produktoch, propagačných aktivitách a špeciálnych ponukách, ako aj akékoľvek ďalšie informácie o produktoch alebo službách DRUTEX.
Svoje preferencie priameho marketingu môžete kedykoľvek zmeniť pomocou možnosti odhlásenia, ktorá je súčasťou každého e-mailu priameho marketingu, alebo ak ste sa zaregistrovali ako používateľ, zmenou nastavenia účtu.

8. Súbory cookies

DRUTEX sa neustále snaží zlepšovať prevádzku svojich webových stránok v prospech ich používateľov. Preto niektoré podstránky využívajú súbory cookies.
Súbory cookies sú jednoducho malé textové súbory obsahujúce dáta, ktoré sa ukladajú vo chvíli, keď používateľ navštívi webovú stránku. Sú navrhnuté tak, aby umožňovali vyvolávanie informácií o tom, čo používateľ na určitých webových stránkach v minulosti robil. To môže zahŕňať údaje o aktivitách, ako je klikanie na určité odkazy alebo stránky, prihlásenie do užívateľského profilu alebo čítanie obsahu stránok, ktoré sa odohrali pred niekoľkými mesiacmi alebo dokonca rokmi. Rozlišujeme niekoľko typov súborov cookies. Bez nich by webové stránky nefungovali tak, ako sú používatelia zvyknutí.
Vďaka súborom cookies DRUTEX SA môže napríklad zaručiť, že informácie zobrazené na obrazovke pri budúcej návšteve budú prispôsobené preferenciám používateľa. Pomocou súborov cookies firma DRUTEX SA dokáže tiež identifikovať najobľúbenejšie časti webových stránok, pretože zaznamenávajú informácie o navštívených stránkach a dobe strávenej ich prechádzaním. Na základe zhromaždených dát DRUTEX SA dokáže prispôsobiť webovú stránku tak, aby lepšie zodpovedala očakávaniam užívateľov a bola viac orientovaná na ich preferencie. Súbory cookies môžu tiež uľahčiť fungovanie aplikácií tretích strán, ako napríklad pripojenie k sociálnym sieťam.
Ďalšie informácie v tomto ohľade nájdete v našich zásadách používania súborov cookies.

9. Maloleté osoby

Osoby mladšie ako 18 rokov by nám nemali poskytovať svoje osobné údaje bez súhlasu a dohľadu rodiča alebo zákonného opatrovníka. Bez tohto súhlasu nebude DRUTEX údaje takýchto osôb ukladať, spracovávať ani ich odovzdávať tretím stranám.

10. Správca údajov

DRUTEX S.A.
ul Lęborska 31
77-100 Bytów

11. Rozhodné právo

Rozhodným právom pre tieto zásady ochrany osobných údajov je právo EÚ a Poľskej republiky.