Správy

DRUTEX AKO DIAMANT FORBSA

2016/06/08

Spoločnosť DRUTEX sa opäť ocitla medzi firmami z pomoranského regiónu, ocenenými v kategórii najväčších poľských firiem s príjmami nad 250 miliónov zlotých. Ocenenie Forbes Diamonds je jednou z najdôležitejších cien udeľovaných každoročne poľským firmám.

Redakcia mesačníka „Forbes” v spolupráci s firmou Bisnode Polska pripravila v rámci deviateho ročníka Diamantov zoznam najdynamickejšie sa rozvíjajúcich podnikateľských subjektov v Poľsku. Analytici a experti určovali hodnoty firiem švajčiarskou metódou, ktorá je spojením majetkovej a príjmovej metódy. Pri prvej metóde nie je pri hodnotení zohľadňovaný potenciál pracovníkov a získané know-how. Hodnotenie na základe ziskov zase nezohľadňuje citlivosť na sezónne a konjunkturálne zmeny, ktoré ovplyvňujú ich výšku. Čo je rovnako dôležité, táto metóda sa, okrem iného, odvoláva aj na hodnotu reputácie firmy. V súlade s poľskými právnymi predpismi  použité finančné údaje pochádzajú z oficiálnych, firmami poskytovaných informácií a z údajov získavaných prostredníctvom informačných agentúr. Mesačník „Forbes” udeľuje ocenenie Diamant tým podnikateľským subjektom, ktoré sa okrem pozitívneho finančného výsledku môžu pochváliť aj najväčším priemerným ročným nárastom svojej hodnoty.

„Forbes Diamonds je pre nás veľmi prestížne ocenenie, nakoľko svedčí o našej pozícii nielen v rámci ekonomiky pomoranského regiónu, ale na celom poľskom trhu. Naša dôslednosť a účinné pôsobenie po rokoch prinášajú efekty. Dosahujeme stále lepšie a lepšie výsledky, rastie naša sila, rozširujeme dosah svojho pôsobenia, posilňujeme hodnotu našej značky tak doma ako aj v zahraničí, čo len potvrdzuje správnosť rozhodnutí a nástrojov zvolených na realizáciu ďalších investícií a strategických plánov. A to predsa stále nie je naše posledné slovo. Neustále investujeme do reputácie našej firmy, nových výrobných hál a portfólia produktov, aby sme s ešte väčšou dynamikou mohli bojovať o ďalšie víťazstvá na trhu.” – hovorí Adam Leik, riaditeľ pre marketing spoločnosti DRUTEX.

DRUTEX PODPORUJE INICIATÍVY PRE DETI!
EURÓPSKA MEDAILA PRE DRUTEX

Pozri tiež

Firma Drutex sa stala sponzorom televíznych prenosov zápasov poľskej reprezentácie v Lige národov.
Osemsekundová kontextová spozorská upútavka bude vysielaná počas najbližších štyroch stretnutí poľskej reprezentácie s reprezentáciou Talianska a Portugalska.
Drutex na ďalšom turnaji Kubu Błaszczykowského!
Letný Kuba Cup 2018 je dvojdňový futbalový turnaj pre deti pravidelne organizovaný nadáciou Kubu Błaszczykowského, „Ludzki Gest“ (Ľudské gesto). 
Drutex opäť postupuje vyššie v rankingu "Lista 500" denníka Rzeczpospolita.
Vďaka nárastu príjmov, ktoré sa v roku 2017 vyšplhali na hodnotu viac ako 861 miliónov PLN, sa spoločnosť Drutex posunula v prestížnom každoročnom rebríčku denníka Rzeczpospolita o 20 miest vyššie a je teraz na pozícii 343