Drutex medzi najvýznamnejšími poľskými značkami

2018/05/25

Spoločnosť Drutex, ako jediná spoločnosť v odvetví, získala titul Značka Vysokého renomé Premium Brand v jedinom na poľskom trhu projekte, ktorý skúmal reputáciu značiek ako prvok konkurenčnej prevahy medzi spotrebiteľmi. 

Pod dohľadom nadácie pre prieskum dobrého mena značiek "Premium Brand" prebehol 13. ročník celoštátneho prieskumu renomé značiek a spoločností. V marci a v apríli 2018 ho vykonala prieskumná agentúra Maison & Partners a zúčastnilo sa ho takmer 10 000 spotrebiteľov, ktorí poznali firmu alebo značku. Posudzovali nasledovné: dôveryhodnosť značky, referencie, lojalita, mediálna atmosféra sprevádzajúca značku, sociálne zaangažovanie firmy (CSR) a image značky ako zamestnávateľa. V tohtoročnom vydaní sa po štvrtý raz hodnotilo dobré meno verejných činiteľov. Po prvý krát bolo odovzdané ocenenie Premium Employer Brand pre zamestnávateľa.

- Je to pre nás veľké ocenenie, najmä preto, že je odrazom názorov našich klientov. Označenie Vysoké renomé Premium Brand sa udeľuje spoločnostiam, ktoré postupujú spravodlivo a fér nielen v podnikateľskej sfére  ale aj v rámci vlastnej spoločnosti  a sú udeľované iba vtedy, keď značka alebo spoločnosť prevyšujú príslušné ukazovatele reputácie. Ocenenie je pre nás o to dôležitejšie, že sme boli v úzkej skupine len pár ocenených spoločností a ako jediná spoločnosť v našom odvetví. Toto ukazuje veľkú dôveru zákazníkov a obchodných partnerov v našu značku, ale tiež potvrdzuje našu stratégiu konania a budovanie silnej a zdravej značky. - hovorí Adam Leik, marketingový riaditeľ spoločnosti Drutex.

Prieskum je realizovaný od roku 2006. Tento ročník skúmal približne 250 značiek a spoločností v 20 kategóriách, zahrňujúcich produkty a služby. Meranie reputácie značky sa uskutočnilo podľa pôvodnej metodiky, ktorú vytvorila Prof. Dominika Maison  z Varšavskej Univerzity. 

Organizátorom projektu je Nadácia pre dobré meno značky "Premium Brand". Popri pravidelnom meraní renomé značiek a spoločností pôsobiacich na poľskom trhu, podoruje myšlienku budovania dobrého mena značky a konceptu liečenia reputácie ako jedného z kľúčových prvkov konkurenčnej prevahy v podnikaní.

Galavečer, počas ktorého boli laureáti ocenení prestížnym titulom Premium Brand Reputation, sa konala 23. mája 2018 v Studio Bank vo Varšave.

 

Drutex odstupuje od sponzorovania I.-ligového klubu Drutex-Bytovia
Drutex podporuje elektronický šport

Fotografie

Pozri tiež

DRUTEX s Európskou medailou za hliníkové dvere
DRUTEX SA bol opäť ocenený Európskou medailou v prestížnej súťaži, ktorú organizuje Business Centre Club. 
Drutex je opäť Zlatou stavebnou značkou roku 2021!
DRUTEX opäť získal Zlatú stavebnú značku roka v kategórii "fasádne okná".
DRUTEX podporuje najmladších adeptov čierneho športu
DRUTEX SA sa stal sponzorom Golden Boy Trophy - plochodrážneho turnaja O pohár jm. Zenona Plecha.