„ORLY EXPORTU“ PRE DRUTEX S.A. A RIADITEĽA LESZKA GIERSZEWSKÉHO!

2016/06/22

Firma DRUTEX sa stala víťazom súťaže „Regionálne orly exportu“ pomoranského vojvodstva v kategórii Inovačný exportný výrobok za moderné okno IGLO ENERGY Classic. Porota súťaže odmenila taktiež riaditeľa Leszka Gierszewského v kategórii Osobnosť exportu.

„Regionálne orly exportu“ sú celopoľským cyklom udalostí, ktorého zámerom je podporiť export a s ním súvisiace záležitosti predovšetkým diskusiou o najzaujímavejších trhoch, predstavením sektorov s najväčším exportným potenciálom a výberom a odmenením regionálnych lídrov exportu. Medzi tohtoročnými víťazmi bola až v dvoch kategóriách odmenená aj firma DRUTEX.

Firmu DRUTEX nájdeme vo väčšine európskych krajín, v USA, Mexiku, Austrálii a na Blízkom východe. Vo firme tak export zaisťuje už viac ako 70-percentný podiel predaja. Značku a výrobky DRUTEX si cenia zákazníci na celom svete a moderné riešenia, ktoré firma zaviedla do svojej ponuky, sa tešia ich neustále narastajúcemu záujmu. Úspech okien Iglo Energy Classic, ktoré boli odmenené v súťaži „Orly exportu“ denníka Rzeczpospolita, len potvrdzuje kvalitu výrobkov, ktorá zodpovedá požiadavkám trhu a preferenciám domácich a zahraničných zákazníkov.

V Poľsku sa firma stala lídrom v oblasti výroby dverí a okien, a to nielen z hľadiska kvality, ale aj počtu vyrobených výrobkov. Okná DRUTEX sú jedny z najznámejších na trhu, a značka DRUTEX získala za svoj podiel na vytváraní technologicky pokročilých systémov výborné renomé a vysoké hodnotenia zákazníkov. Podľa prieskumu Centra sektorových analýz z roku 2012 získala značka DRUTEX od zákazníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu firiem z odvetvia výroby dverí a okien, najviac pozitívnych hodnotení.

„Taktiež v oblasti našich aktivít na zahraničných trhoch je úspech firmy DRUTEX výsledkom optimálnej výrobnej, marketingovej a obchodnej koncepcie. Miesto lídra v sektore nás zaväzuje k tomu, aby sme naše výrobky neustále vylepšovali i ďalej rozširovali ich ponuku. Zákazníci si cenia nielen inovačné technológie či moderný dizajn, ale predovšetkým vysokú kvalitu našich výrobkov, ktoré v našich výskumných laboratóriách podliehajú neustálej kontrole. Odmenený výrobok, okno Iglo Energy Classic, je skutočne naším exportným hitom. Neustále sa zvyšujúci záujem zákazníkov o našu ponuku nás len a len motivuje k ďalšiemu rozvíjaniu sa, a keďže máme plnú hlavu nápadov, ďalšie novinky sa v našej ponuke objavia už čoskoro“ – hovorí Adam Leik, marketingový riaditeľ DRUTEX.

Čestný patronát nad predsavzatím prevzali: Ministerstvo hospodárstva PR, Ministerstvo zahraničných vecí PR, Poľská agentúra pre rozvoj podnikania a zamestnávateľov PR.

 

EURÓPSKA MEDAILA PRE DRUTEX
DRUTEX ZÍSKAL OCENENIE ZLATÁ STAVEBNÁ ZNAČKA ROKU 2016

Pozri tiež

Leszek Gierszewski vyznamenaný medailou 100. výročia opätovného získania nezávislosti
Leszek Gierszewski, predseda predstavenstva spoločnosti DRUTEX S.A., bol vyznamenaný medailou 100. 
Interné povýšenia vo firme DRUTEX S.A.
V rámci interného náboru sa pán Mirosław Furtan stal riaditeľom výroby a pán Marcin Kloska obchodným riaditeľom spoločnosti DRUTEX S.A
Drutex podporuje rozvoj študentov
Firma Drutexusporiadala v piatok 12. apríla tohto roku v Bytowe, spolu s Fakultou civilného a environmentálneho inžinierstva Gdanskej technickej univerzity