Zasklievacie lišty v priečeliach a oknách

Priečky

Vytvorte elegantný a jedinečný vzhľad vašich okien a dverí. Široké možnosti konfigurácie v kombinácii s dostupnými farbami umožňujú vytvoriť mnoho zaujímavých aranžmánov. Priečky je možné použiť vo všetkých našich okenných, terasových a dverných systémoch.