Príslušenstvo pre dvere a okná

Rámčeky

Nami navrhnuté riešenie využívajúce rámček z plastickej hmoty Swisspacer Ultimate, šetrí cennú energiu. Vďaka tzv. teplému rámčeku sa zvyšuje teplota okna zo strany miestnosti v mieste styku rámu a zasklenia, čím sa obmedzuje výskyt kondenzácie vodnej pary na okrajoch zasklenia (minimalizácia tepelných mostov).