Interné povýšenia vo firme DRUTEX S.A.

2019/04/26

V rámci interného náboru sa pán Mirosław Furtan stal riaditeľom výroby a pán Marcin Kloska obchodným riaditeľom spoločnosti DRUTEX S.A., popredného európskeho výrobcu okien, dverí a roliet. Spoločnosť sa vždy v prvom rade zameriava na interné kariérne postupy, podporujúc tak rozvoj dlhodobých zamestnancov spoločnosti dosahujúcich v rámci svojich realizovaných úloh nadpriemerné výsledky.

Sme si istí, že rozsiahle kompetencie Mirosława Furtana a Marcina Klosku umožnia ďalší dynamický rozvoj a rast predaja spoločnosti DRUTEX S.A. Zároveň od nich očakávame aktívne pôsobenie v oblasti rozširovania produktového portfólia spoločnosti, ako aj zavádzania nových technológií a riešení vedúcich k ďalšiemu posilňovaniu pozície spoločnosti na trhoch. Našim spoločným cieľom je aj systematické získavanie nových zákazníkov a rozširovanie predajných trhov – povedal pán Leszek Gierszewski, predseda predstavenstva spoločnosti DRUTEX S.A.

Mirosław Furtanje dlhoročným zamestnancom spoločnosti DRUTEX S.A., aktívne sa podieľajúcim na jej rozvoji od roku 1997. Spočiatku pracoval ako technológ a v rámci spoločnosti bol zodpovedný za procesy plánovania a optimalizácie výrobných technológií. Následne prevzal funkciu zástupcu a neskôr aj riaditeľa pre kontrolu kvality, potvrdzujúc svoje rozsiahle kompetencie a preukazujúc sa poznatkami v oblasti moderných zásad organizovania výroby. Hovorí plynule po anglicky.

Marcin Kloskaje spojený s firmou DRUTEX S.A. od roku 2006. Svojou činnosťou a angažovanosťou od začiatku podporoval rozvoj jej aktivít v obchodnej oblasti. Spočiatku pracoval ako špecialista pre obchod a export a následne sa ujal funkcie obchodného zástupcu pre nemecký trh. Marcin Kloska je absolventom Gdanskej univerzity a hovorí plynule nemecky a anglicky.

Spoločnosť DRUTEX je popredný európsky výrobca okien, dverí a roliet. Zo spoločnosti sa v priebehu približne 30 rokov stala značka známa nielen v Poľsku, ale takmer na celom svete. Jej dynamický rozvoj bol možný vďaka stabilným základom, tvoreným výlučne poľským kapitálom. Stratégiu zameranú na výrobky najvyššej kvality, najmodernejšiu technológiu a proinvestičnú politiku realizoval od úplného začiatku tvorca tohto okenného giganta, pán Leszek Gierszewski. Dnešná pozícia spoločnosti DRUTEX by však určite nebola možná bez ešte jedného, najdôležitejšieho prvku každej podnikateľskej činnosti – zákazníka. A tých spoločnosť DRUTEX získala už niekoľko miliónov a tento počet každoročne rýchlo rastie. Firma je už dnes vnímaná ako jeden z najvýznamnejších ambasádorov poľského priemyslu.

 

Drutex podporuje rozvoj študentov
Leszek Gierszewski vyznamenaný medailou 100. výročia opätovného získania nezávislosti

Pozri tiež

Novinka v ponuke firmy Drutex – fasádne žalúzie
Firma Drutex predstavila vo svojej ponuke svoj vlastný systém fasádnych žalúzií. 
Drutex SA je partnerom výstavy „Beksiński vo Varšave“
Spoločnosť DRUTEX sa stala partnerom najväčšej dočasnej výstavy obrazov vynikajúceho moderného kresliara, sochára, grafika a maliara Zdzisława Beksińského.
Leszek Gierszewski s ocenením za medzinárodnú expanziu
Leszek Gierszewski získal v 18. ročníku súťaže EY Podnikateľ roka, organizovanej spoločnosťou EY Polska, špeciálne ocenenie za „Medzinárodnú expanziu“.