26 / 04 / 2019

Interné povýšenia vo firme DRUTEX S.A.

V rámci interného náboru sa pán Mirosław Furtan stal riaditeľom výroby a pán Marcin Kloska obchodným riaditeľom spoločnosti DRUTEX S.A., popredného európskeho výrobcu okien, dverí a roliet. Spoločnosť sa vždy v prvom rade zameriava na interné kariérne postupy, podporujúc tak rozvoj dlhodobých zamestnancov spoločnosti dosahujúcich v rámci svojich realizovaných úloh nadpriemerné výsledky.

Sme si istí, že rozsiahle kompetencie Mirosława Furtana a Marcina Klosku umožnia ďalší dynamický rozvoj a rast predaja spoločnosti DRUTEX S.A. Zároveň od nich očakávame aktívne pôsobenie v oblasti rozširovania produktového portfólia spoločnosti, ako aj zavádzania nových technológií a riešení vedúcich k ďalšiemu posilňovaniu pozície spoločnosti na trhoch. Našim spoločným cieľom je aj systematické získavanie nových zákazníkov a rozširovanie predajných trhov – povedal pán Leszek Gierszewski, predseda predstavenstva spoločnosti DRUTEX S.A.

Mirosław Furtanje dlhoročným zamestnancom spoločnosti DRUTEX S.A., aktívne sa podieľajúcim na jej rozvoji od roku 1997. Spočiatku pracoval ako technológ a v rámci spoločnosti bol zodpovedný za procesy plánovania a optimalizácie výrobných technológií. Následne prevzal funkciu zástupcu a neskôr aj riaditeľa pre kontrolu kvality, potvrdzujúc svoje rozsiahle kompetencie a preukazujúc sa poznatkami v oblasti moderných zásad organizovania výroby. Hovorí plynule po anglicky.

Marcin Kloskaje spojený s firmou DRUTEX S.A. od roku 2006. Svojou činnosťou a angažovanosťou od začiatku podporoval rozvoj jej aktivít v obchodnej oblasti. Spočiatku pracoval ako špecialista pre obchod a export a následne sa ujal funkcie obchodného zástupcu pre nemecký trh. Marcin Kloska je absolventom Gdanskej univerzity a hovorí plynule nemecky a anglicky.

Spoločnosť DRUTEX je popredný európsky výrobca okien, dverí a roliet. Zo spoločnosti sa v priebehu približne 30 rokov stala značka známa nielen v Poľsku, ale takmer na celom svete. Jej dynamický rozvoj bol možný vďaka stabilným základom, tvoreným výlučne poľským kapitálom. Stratégiu zameranú na výrobky najvyššej kvality, najmodernejšiu technológiu a proinvestičnú politiku realizoval od úplného začiatku tvorca tohto okenného giganta, pán Leszek Gierszewski. Dnešná pozícia spoločnosti DRUTEX by však určite nebola možná bez ešte jedného, najdôležitejšieho prvku každej podnikateľskej činnosti – zákazníka. A tých spoločnosť DRUTEX získala už niekoľko miliónov a tento počet každoročne rýchlo rastie. Firma je už dnes vnímaná ako jeden z najvýznamnejších ambasádorov poľského priemyslu.

Pozrite si tiež

Najväčší showroom DRUTEX v Európe v Španielsku
Najväčší showroom DRUTEX v Európe v Španielsku
DRUTEX silne zdôrazňuje svoju prítomnosť na španielskom trhu. 
Viac
DRUTEX na veľtrhoch v Las Vegas
DRUTEX na veľtrhoch v Las Vegas
DRUTEX strávi posledné tri februárové dni v Spojených štátoch na NAHB International Builders Show v Las Vegas. 
Viac
DRUTEX úspešne v Stuttgarte
DRUTEX úspešne v Stuttgarte
DRUTEX sa v dňoch 19. - 22. februára tohto roku zúčastnil veľtrhu R+T v Stuttgarte. 
Viac