Interné povýšenia vo firme DRUTEX S.A.

2019/04/26

V rámci interného náboru sa pán Mirosław Furtan stal riaditeľom výroby a pán Marcin Kloska obchodným riaditeľom spoločnosti DRUTEX S.A., popredného európskeho výrobcu okien, dverí a roliet. Spoločnosť sa vždy v prvom rade zameriava na interné kariérne postupy, podporujúc tak rozvoj dlhodobých zamestnancov spoločnosti dosahujúcich v rámci svojich realizovaných úloh nadpriemerné výsledky.

Sme si istí, že rozsiahle kompetencie Mirosława Furtana a Marcina Klosku umožnia ďalší dynamický rozvoj a rast predaja spoločnosti DRUTEX S.A. Zároveň od nich očakávame aktívne pôsobenie v oblasti rozširovania produktového portfólia spoločnosti, ako aj zavádzania nových technológií a riešení vedúcich k ďalšiemu posilňovaniu pozície spoločnosti na trhoch. Našim spoločným cieľom je aj systematické získavanie nových zákazníkov a rozširovanie predajných trhov – povedal pán Leszek Gierszewski, predseda predstavenstva spoločnosti DRUTEX S.A.

Mirosław Furtanje dlhoročným zamestnancom spoločnosti DRUTEX S.A., aktívne sa podieľajúcim na jej rozvoji od roku 1997. Spočiatku pracoval ako technológ a v rámci spoločnosti bol zodpovedný za procesy plánovania a optimalizácie výrobných technológií. Následne prevzal funkciu zástupcu a neskôr aj riaditeľa pre kontrolu kvality, potvrdzujúc svoje rozsiahle kompetencie a preukazujúc sa poznatkami v oblasti moderných zásad organizovania výroby. Hovorí plynule po anglicky.

Marcin Kloskaje spojený s firmou DRUTEX S.A. od roku 2006. Svojou činnosťou a angažovanosťou od začiatku podporoval rozvoj jej aktivít v obchodnej oblasti. Spočiatku pracoval ako špecialista pre obchod a export a následne sa ujal funkcie obchodného zástupcu pre nemecký trh. Marcin Kloska je absolventom Gdanskej univerzity a hovorí plynule nemecky a anglicky.

Spoločnosť DRUTEX je popredný európsky výrobca okien, dverí a roliet. Zo spoločnosti sa v priebehu približne 30 rokov stala značka známa nielen v Poľsku, ale takmer na celom svete. Jej dynamický rozvoj bol možný vďaka stabilným základom, tvoreným výlučne poľským kapitálom. Stratégiu zameranú na výrobky najvyššej kvality, najmodernejšiu technológiu a proinvestičnú politiku realizoval od úplného začiatku tvorca tohto okenného giganta, pán Leszek Gierszewski. Dnešná pozícia spoločnosti DRUTEX by však určite nebola možná bez ešte jedného, najdôležitejšieho prvku každej podnikateľskej činnosti – zákazníka. A tých spoločnosť DRUTEX získala už niekoľko miliónov a tento počet každoročne rýchlo rastie. Firma je už dnes vnímaná ako jeden z najvýznamnejších ambasádorov poľského priemyslu.

 

Drutex podporuje rozvoj študentov
Leszek Gierszewski vyznamenaný medailou 100. výročia opätovného získania nezávislosti

Pozri tiež

DRUTEX s novinkami v Londýne
Londýnsky veľtrh Grand Designs Live – Excel London bol pre nás mimoriadne úspešný. 
"Okno na stavebníctvo". Študentská súťaž v Drutexu
Dňa 6. mája sa v sídle našej spoločnosti uskutočnila 2. študentská konferencia „Okno na stavebníctvo“. 
DRUTEX najlepším zamestnávateľom
Naša firma zvíťazila v druhom vydaní rebríčka Poland's Best Employers 2022 v kategórii Stavebníctvo.