Drutex podporuje rozvoj študentov

2019/04/15

Firma Drutexusporiadala v piatok 12. apríla tohto roku v Bytowe, spolu s Fakultou civilného a environmentálneho inžinierstva Gdanskej technickej univerzity a Vedeckým krúžkom pre technológiu a organizáciu stavby „KOBRa“, konferenciu s názvom „Okno do sveta stavebníctva“. Jej cieľom bola podpora vedy, inovácií a moderných riešení v stavebníctve. Okrem obyvateľov mesta Gdansk sa podujatia zúčastnili študenti technických univerzít z Koszalina, Krakova a Štetína. 

 

Hlavnými témami bytowskej konferencie boli návrh a realizácia stavby, ako aj moderné technológie a materiály používané v stavebníctve.

Štvorčlenné tímy zastupujúce jednotlivé univerzity predstavili vlastné práce súvisiace s vyššie uvedenými témami. Štyri najlepšie projekty budú predstavené a prediskutované v časopise „Builder“. Úspešní autori týchto projektov okrem toho ďalej bojovali aj o víťazstvo v ďalšej fáze konferencie, v tzv. "Oxfordskej debate". Porota zložená s vedeckých pracovníkov jednotlivých univerzít a z členov predstavenstva firmy Drutex hodnotila ich argumentáciu, vedomosti a kompetencie v daných témach.

- Drutex už dlhé roky spolupracuje s univerzitami, pričom sa venuje aktivitám zameraným na podporu vedy, moderných technologických riešení a inovatívneho technického myslenia. Sme si veľmi dobre vedomí toho, že takéto aktivity spolu s podporovaním študentov sú základom pre rozvoj poľských obchodných spoločností súperiacich s konkurenciou na globálnom trhu. Spolupráca podnikateľského sektora s akademickým prostredím by dnes nemala byť chápaná ako možná voľba, ale ako samozrejmosť a nevyhnutnosť. Práve od nej totiž záleží tempo a smer, ktorým sa bude poľské stavebníctvo, priemysel a celé národné hospodárstvo ďalej rozvíjať. Naše doterajšie skúsenosti, vychádzajúce okrem iného zo spolupráce s Gdanskou technickou univerzitou, Technickou univerzitou v Poznani, Univerzitou v Gdansku alebo Štátnou vysokou školou odborného vzdelávania v Leszne, sú veľmi motivujúce a optimistické. Kompetencie, vedomosti, tvorivosť a pozitívna energia mladých ľudí sú pre nás presvedčivým dôkazom toho, že o budúcnosť sa obávaťnemusíme - povedal pán Adam Leik, marketingový riaditeľ spoločnosti Drutex. Zdôraznil tiež, že mnoho stredných a vyšších zamestnancov zamestnaných v spoločnosti Drutex je absolventom práve technických univerzít.

Konferencia „Okno do sveta staviteľstva“ sa konala v konferenčných priestoroch Európskeho centra stolárstva firmy Drutex v Bytowe. Patrónom podujatia bol časopis "Builder".

Drutex na prestížnej výstave v Miláne
Interné povýšenia vo firme DRUTEX S.A.

Fotografie

Pozri tiež

DRUTEX s novinkami v Londýne
Londýnsky veľtrh Grand Designs Live – Excel London bol pre nás mimoriadne úspešný. 
"Okno na stavebníctvo". Študentská súťaž v Drutexu
Dňa 6. mája sa v sídle našej spoločnosti uskutočnila 2. študentská konferencia „Okno na stavebníctvo“. 
DRUTEX najlepším zamestnávateľom
Naša firma zvíťazila v druhom vydaní rebríčka Poland's Best Employers 2022 v kategórii Stavebníctvo.