Drutex podporuje rozvoj študentov

2019/04/15

Firma Drutexusporiadala v piatok 12. apríla tohto roku v Bytowe, spolu s Fakultou civilného a environmentálneho inžinierstva Gdanskej technickej univerzity a Vedeckým krúžkom pre technológiu a organizáciu stavby „KOBRa“, konferenciu s názvom „Okno do sveta stavebníctva“. Jej cieľom bola podpora vedy, inovácií a moderných riešení v stavebníctve. Okrem obyvateľov mesta Gdansk sa podujatia zúčastnili študenti technických univerzít z Koszalina, Krakova a Štetína. 

 

Hlavnými témami bytowskej konferencie boli návrh a realizácia stavby, ako aj moderné technológie a materiály používané v stavebníctve.

Štvorčlenné tímy zastupujúce jednotlivé univerzity predstavili vlastné práce súvisiace s vyššie uvedenými témami. Štyri najlepšie projekty budú predstavené a prediskutované v časopise „Builder“. Úspešní autori týchto projektov okrem toho ďalej bojovali aj o víťazstvo v ďalšej fáze konferencie, v tzv. "Oxfordskej debate". Porota zložená s vedeckých pracovníkov jednotlivých univerzít a z členov predstavenstva firmy Drutex hodnotila ich argumentáciu, vedomosti a kompetencie v daných témach.

- Drutex už dlhé roky spolupracuje s univerzitami, pričom sa venuje aktivitám zameraným na podporu vedy, moderných technologických riešení a inovatívneho technického myslenia. Sme si veľmi dobre vedomí toho, že takéto aktivity spolu s podporovaním študentov sú základom pre rozvoj poľských obchodných spoločností súperiacich s konkurenciou na globálnom trhu. Spolupráca podnikateľského sektora s akademickým prostredím by dnes nemala byť chápaná ako možná voľba, ale ako samozrejmosť a nevyhnutnosť. Práve od nej totiž záleží tempo a smer, ktorým sa bude poľské stavebníctvo, priemysel a celé národné hospodárstvo ďalej rozvíjať. Naše doterajšie skúsenosti, vychádzajúce okrem iného zo spolupráce s Gdanskou technickou univerzitou, Technickou univerzitou v Poznani, Univerzitou v Gdansku alebo Štátnou vysokou školou odborného vzdelávania v Leszne, sú veľmi motivujúce a optimistické. Kompetencie, vedomosti, tvorivosť a pozitívna energia mladých ľudí sú pre nás presvedčivým dôkazom toho, že o budúcnosť sa obávaťnemusíme - povedal pán Adam Leik, marketingový riaditeľ spoločnosti Drutex. Zdôraznil tiež, že mnoho stredných a vyšších zamestnancov zamestnaných v spoločnosti Drutex je absolventom práve technických univerzít.

Konferencia „Okno do sveta staviteľstva“ sa konala v konferenčných priestoroch Európskeho centra stolárstva firmy Drutex v Bytowe. Patrónom podujatia bol časopis "Builder".

Drutex na prestížnej výstave v Miláne
Interné povýšenia vo firme DRUTEX S.A.

Fotografie

Pozri tiež

Drutex SA je partnerom výstavy „Beksiński vo Varšave“
Spoločnosť DRUTEX sa stala partnerom najväčšej dočasnej výstavy obrazov vynikajúceho moderného kresliara, sochára, grafika a maliara Zdzisława Beksińského.
Leszek Gierszewski s ocenením za medzinárodnú expanziu
Leszek Gierszewski získal v 18. ročníku súťaže EY Podnikateľ roka, organizovanej spoločnosťou EY Polska, špeciálne ocenenie za „Medzinárodnú expanziu“.
Drutex s titulom Superbrands
Drutex sa dostal medzi najsilnejšie poľské značky, získavajúc už po siedmykrát za sebou titul Superbrands ...