Správy

Celoštátna Študentská stavebná konferencia BUDMIKA trvá!

2015/04/23

dňoch 22-24 apríla sa na Technickej univerzite v Poznani koná II Celoštátna Študentská stavebná konferencia Budmika 2015. DRUTEX, ako európsky líder vo výrobe okien, sa stal hlavným partnerom tohto výnimočného podujatia. 


Je to už druhý ročník konferencie organizovanej Poznaňskou Technickou univerzitou, ktorej cieľom je podporovať témy týkajúce sa všeobecného staviteľstva a enviromentálneho inžinierstva.

Počas týchto troch aprílových dní sa hlavné mesto Veľkopolska stalo centrom akademických inžinierskych vedomostí. O význame udalosti svedčí fakt, že čestný patronát prijal rektor poznaňskej Technickej univezrity -  prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski a Poľská komora stavebných inžinierov.

Budmika 2015 je udalosť, ktorej cieľom je spojiť študentov a doktorantov stavebníctva a enviromentálnych inžinierov z celej krajiny a popularizovať medzi nimi výskumnú činnosť. Počas prvej konferencie, študenti z Vedeckého krúžku študentov stavebníctva vytvorili udalosť, ktorá sa natrvalo zapísala do kalendára akademickej obce. Ako odpoveď na potreby študentov, sa Budmika stala fórum, kde tí najšikovnejší mohli súťažiť, rozširovať svoje vedomosti, diskutovať a naväzovať hodnotné kontakty.

 

Tento rok sa vo Vedeckom krúžku študentov stavebníctva rozhodli rozšíriť rady odberateľov o študentov enviromentálneho inžinierstva,  aby sa mohli komplexnejšie zamerať na témy spojené so stavbárstvom. Ako spoluorganizátor BUDMIKI 2015 bol pozvaný Vedecký krúžok enviromentálneho inžinierstva na poznaňskej Technickej univerzite, vďaka čomu bol program obohatený o napr. Deň pasívneho staviteľstva. Udalosťou roka je tiež debata JM rektora Technickej univerzity v Poznani s pozvanými hosťami na tému, okrem iného, o primeranosti vzdelávania k požiadavkám pracovného trhu a tempa rozvoja stavebného priemyslu.

„S radosťou sa zapájame do iniciatívy pre mladých ľudí, študentov stavebníctva, architektúry alebo príbuzných odborov. Sú to práve oni, kto bude rozhodovať o pretváraní a smerovaní rozvoja poľského a svetového stavebníctva. Propagovanie spolupráce medzi univerzitami a podnikmi je predsa jednou z podmienok rýchlejšieho rastu a inovácie hospodárstva. Sme ohromení vedomosťami a kompetenciami študentov, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí. Je to veľmi motivujúce, napĺňa optimizmom, že stavebníctvo je odbor s budúcnosťou, o ktorý sa zaujímajú kretívni ľudia, plný nápadov a dobrej energie.” – hovorí Adam Leik, marketingový riaditeľ DRUTEX S.A.
Prednáška z oblasti marketingu a výroby stolárskych výrobkov sa uskutočnil prvý deň konferencie v Poznani. Obe prezentácie sa tešili záujmu študentov, ktorí radi kládli otázky a zúčastnili sa súťaže, ktorú spoločnosť pripravila. Hlavná cena bol dres s podpisom Majstra sveta a ambasádora značky DRUTEX, Philippa Lahma.

Európske stolárske centrum Priemyselnou investíciou roka!
DRUTEX predĺžil spoluprácu s Andreou Pirlo, Philippom Lahmom a Jakubom Błaszczykowskim

Pozri tiež

Drutex na ďalšom turnaji Kubu Błaszczykowského!
Letný Kuba Cup 2018 je dvojdňový futbalový turnaj pre deti pravidelne organizovaný nadáciou Kubu Błaszczykowského, „Ludzki Gest“ (Ľudské gesto). 
Drutex opäť postupuje vyššie v rankingu "Lista 500" denníka Rzeczpospolita.
Vďaka nárastu príjmov, ktoré sa v roku 2017 vyšplhali na hodnotu viac ako 861 miliónov PLN, sa spoločnosť Drutex posunula v prestížnom každoročnom rebríčku denníka Rzeczpospolita o 20 miest vyššie a je teraz na pozícii 343
Zlatá stavebná značka roku 2018 pre spoločnosť Drutex
Spoločnosť Drutex získala už tretíkrát za sebou titul Zlatá stavebná značka roku 2018 v kategórii "Fasádne okná". Cena sa udeľuje na základe prieskumu vykonaného medzi stavebnými firmami a zhotoviteľmi.