Riaditeľ spoločnosti DRUTEX S.A. ocenený Konfederáciou Lewiatan!

2015/05/11

Riaditeľ spoločnosti, Leszek Gierszewski, bol ocenený cenou Andrzeja Wierzbickieho, Konfederáciou Lewiatan. Porota súťaže vyzdvihla Leszka Gierszewskieho ako vynikajúceho poľského podnikateľa za ukázanie, že vízie a odhodlanie umožňujú dosiahnuť najsmelšie obchodné ciele. Docenené boli dosiahnuté obchodné úspechy a vybudovanie konkurencieschopnej spoločnosti na európskom trhu.

 

Cena Andrzeja Wierzbickieho sa udeľuje podnikateľom, ktorí dosiahli úspech v podnikaní a zároveň aktívne konajú pre blaho prostredia, v ktorom fungujú. Ocenením sa vyzdvihujú osobnosti, ktoré nie len efektívne vedú spoločnosť, ale cítia tiež potrebu podieľať sa na aktivitách v prospech podnikateľskej sféry, podporovať dobrú hospodársku a sociálnu iniciatívu, mať víziu rozvíjať zodpovedné podnikanie.

 

Tento rok pripadá už dvadsiaty ročník súťaže organizovanej Konfederáciou Lewiatan. Okrem ceny Andrzeja Wierzbickieho udelenej riaditeľovi Gierszewskiemu odovzdala organizácia, ako každý rok, cenu Władysława Grabskieho pre osoby verejného života, ktorá sa významným spôsobom pričinila k rozvoju podnikania, Špeciálnu cenu Rady pre osoby, ktoré sa mimoriadne zaslúžili v oblasti kultúry, politiky, vedy, verejného života a hospodarstva a Cenu za odvážne myslenie udeľovanú od roku 2012 Radou Konfederácie a Nadáciou Myslenia Barbary Skargi.

Každý rok sú  kandidáti na ocenenie nahlasovaní odvetvovými, regionálnymi odbormi, individuálnymi  členmi a členmi Hlavnej rady Konfederácie Lewiatan.

 

Porota Lewiatanu 2015 sa skladala z: Henryka Bochniarz, Macieja W. Grabského, Wiesława Rozłucki, Jerzy Hausnera, Henryka Orfingera, Małgorzaty Starczewska-Krzysztoszek, Jacka Sochy, Piotra Wierzbického, Aleksandra Smolara, Dariusza Miłeka, Mikołaja Dowgielewicza, Władysława Frasyniuka, Elżbiety Bieńkowskej, Tomasza Zaboklického, Mareka Belky.

 

„Cena udelená Konfederáciou Lewiatan je jednou z najvýznamnejších ocenení v oblasti podnikania v Poľsku. Je to veľká pocta a zároveň skvelý dôkaz, že naša doterajšia stratégia dynamického rozvoja, ktorej prioritou sú inovácie, technologický pokrok a profesionalita, sú efektívne a predovšetkým docenené. DRUTEX je dnes najväčším výrobcom v Európe a stále posilňujeme svoju pozíciu v Európe, čoho výsledkom sú ďalšie investície do potenciálu, výrobkov a marketingu. Cieľavedomie a odvaha konať nám nechýbajú. Preto si myslím, že to najlepšie na nás ešte len čaká.” – komentuje riaditeľ DRUTEX S.A., Leszek Gierszewski.

Lewiatan je najvplyvnejšou poľskou obchodnou organizáciou, ktorá zastupuje záujmy zamestnávateľov v Poľsku a Európskej Únií. Združuje viac ako 3900 spoločností, ktoré zamestnávajú celkovo viac ako 900 tis. ľudí. Ako jediná poľská organizácia zamestnávateľov má zastúpenie v Bruseli a patrí do BUSINESSEUROPE – najväčšej európskej organizácie zastupujúcej záujmy podnikateľov a zamestnávateľov pred Európskou komisiou, Európskym parlamentom a inými inštitúciami EU.

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 11. mája v Národnej filharmónii vo Varšave.

DRUTEX predĺžil spoluprácu s Andreou Pirlo, Philippom Lahmom a Jakubom Błaszczykowskim
Postup DRUTEX-u na zozname 500

Pozri tiež

DRUTEX fandí najlepším
DRUTEX S.A., jeden z lídrov trhu s okenným a dverovým stolárstvom v Európe, bude jedným z partnerov televíznych prenosov z Majstrovstiev Sveta vo futbale, ktoré začalo 20. 
Fasáda je vizitkou, tie ponúkané spoločnosťou DRUTEX, sú oceňované po celom svete
DRUTEX, jeden z popredných výrobcov okien a dverí v Európe, má vo svojej veľmi bohatej ponuke aj fasády.
S90 a Z90 - novinky v ponuke firmy DRUTEX
DRUTEX rozšíril svoju ponuku o mimoriadne funkčné modely fasádnych roliet s lamelami S90 a Z90.