11 / 05 / 2015

Ředitel společnosti DRUTEX S.A. oceněn Konfederací Lewiatan!

Ředitel společnosti, Leszek Gierszewski, byl oceněn cenou Andrzeje Wierzbickiého, Konfederací Lewiatan. Porota soutěže vyzdvihla Leszka Gierszewskieho jako vynikajícího polského podnikatele, že ukázal, že vize a odhodlání umožňují dosáhnout nejsmělejších obchodních cílů. Doceněny byly dosažené obchodní úspěchy a vybudování konkurenceschopné společnosti na evropském trhu.

Cena Andrzeje Wierzbickieho se uděluje podnikatelům, kteří dosáhli úspěchu v podnikání a zároveň aktivně jednají pro blaho prostředí, ve kterém fungují. Oceněním se vyzdvihují osobnosti, které nejen efektivně vedou společnost, ale cítí také potřebu podílet se na aktivitách ve prospěch podnikatelské sféry, podporovat dobrou hospodářskou a sociální iniciativu, mít vizi rozvíjet odpovědné podnikání.

Letos připadá už dvacátý ročník soutěže organizované Konfederací Lewiatan. Kromě ceny Andrzeje Wierzbickieho udělené řediteli Gierszewskiému předala organizace, jako každý rok, cenu Władysława Grabskieho pro osoby veřejného života, která se významným způsobem přičinila k rozvoji podnikání, Speciální cenu Rady pro osoby, které se mimořádně zasloužili v oblasti kultury, politiky, vědy, veřejného života a hospodářství a Cenu za odvážné myšlení udělovanou od roku 2012 Radou Konfederace a Nadací Myšlení Barbary Skargi.

Každý rok jsou kandidáti na ocenění nahlašování odvětvovými, regionálními odbory, individuálními členy a členy Hlavní rady Konfederace Lewiatan.

Porota Lewiatanu 2015 se skládala z: Henryka Bochniarz, Maciej W. Grabski, Wiesław Rozłucki, Jerzy Hausner, Henryk Orfinger, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Jacek Socha, Piotr Wierzbicki, Aleksander Smolar, Dariusz Miłek, Mikołaj Dowgielewicz, Władysław Frasyniuk, Elżbieta Bieńkowska, Tomasz Zaboklicki, Marek Belka.

„Cena udělena Konfederací Lewiatan je jednou z nejvýznamnějších ocenění v oblasti obchodu v Polsku. Je to velká pocta a zároveň skvělý důkaz, že naše dosavadní strategie dynamického rozvoje, jejíž prioritou jsou inovace, technologický pokrok a profesionalita, jsou efektivní a především respektovány. DRUTEX je dnes největším výrobcem v Evropě a stále posilujeme svou pozici v Evropě, čehož výsledkem jsou další investice do potenciálu, výrobků a marketingu. Cílevědomost a odvaha jednat nám nechybějí. Proto si myslím, že to nejlepší teprve přijde."– komentuje ředitel DRUTEX S.A., Leszek Gierszewski.

Lewiatan je nejvlivnější polskou obchodní organizací, která zastupuje zájmy zaměstnavatelů v Polsku a Evropské Unii. Sdružuje více než 3900 společností, které zaměstnávají celkem více než 900 tis. lidí. Jako jediná polská organizace zaměstnavatelů má zastoupení v Bruselu a patří do BUSINESSEUROPE - největší evropské organizace zastupující zájmy podnikatelů a zaměstnavatelů před Evropskou komisí, Evropským parlamentem a jinými institucemi EU.

Slavnostní předání cen se uskutečnilo 11. května v Národní filharmonii ve Varšavě.      

Podívejte se také

DRUTEX směr Stuttgart
DRUTEX směr Stuttgart
DRUTEX se ve dnech 19.-23. února zúčastní německého veletrhu R+T ve Stuttgartu.
Více
DRUTEX se stal „Stavební firmou roku“
DRUTEX se stal „Stavební firmou roku“
Předseda a vicepředseda „Osobnostmi odvětví”, DRUTEX „Stavební firma roku”
Více
DRUTEX sází na expanzi.
DRUTEX sází na expanzi.
DRUTEX úspěšně představil široké portfolio svých produktů na veletrhu KLIMAHOUSE v italském Bolzanu.
Více