Chytrý dům

Bezdrátové ovládání

Inteligentní řešení, která pomáhají řídit provoz radiátorů, termostatů nebo žaluzií, mohou snížit účty za vytápění až o 20–30 procent*.Inteligentní řízení osvětlení může přinést další úspory. Důležitým prvkem jsou v tomto ohledu také venkovní žaluzie. Už každý pátý Polák používá ve svém domově inteligentní řešení. Chytrý dům znamená, že se nemusíme starat o pohodlí, funkčnost, energetickou náročnost domu nebo dokonce o bezpečnost členů domácnosti.

Stále větší oblibu zákazníků si získává vybavení truhlárny možností inteligentního ovládání pomocí dálkového ovladače, tabletu nebo chytrého telefonu, což umožňuje spravovat systém i na dálku, v době naší nepřítomnosti.

  • Elektronický systém cylindrických vložek otevírání klíčem
  • Výměna dat probíhá v tzv virtuální síť, kde můžeme uživatelům přidělovat různá přístupová práva a volně řídit jejich provoz
  • Integrace se systémem řízení budovy

Okna, dveře, topení

Inteligentní ovládání

01. Sterowanie oknem

Instalace inteligentních systémů vyklápění a zavírání oken s motorem MACO. Systém může být kompatibilní se systémy řízení a kontroly přístupu.

02. Sterowanie pracą grzejników

Možnost propojení systému zavírání oken s vytápěním domu, takže otevření okna může vyvolat současné vypnutí vytápění.

03. System samoregulujący drzwi

Magnet umístěný na západce samostatně uzamkne dveře vždy, když jsou zavřené. Lze jej integrovat do motoru a systému řízení a kontroly přístupu založeného na otiscích prstů, klávesnici atd.

Tahoma Somfy

Automatizace TaHoma od společnosti Somfy nám umožňuje přizpůsobit jakékoli zařízení v domácnosti našim potřebám, přičemž jeho používání je velmi snadné a příjemné.

Okna, dveře nebo rolety, které se díky modernímu systému Tahoma mohou v určitou denní dobu samy otevírat nebo zavírat, mohou se vyklápět nebo posouvat v integrovaných skupinách nebo jednotlivě, nám nabízejí úplnou kontrolu a dohled nad naším domovem, i když nejsme uvnitř. Pomocí telefonu navíc získáme neustálý dohled a přístup k systémům instalovaným v domě v kteroukoli denní či noční dobu, je-li to nutné.

Je zajištěna kompatibilita se všemi zařízeními používajícími technologii io a navíc je zde také možnost ovládat mnoho modelů zařízení vyrobených pomocí technologie RTS, která je stále na trhu, ale která neumožňuje ověření provedení příkazu.

řipojení směrovače Tahoma k síti Wi-Fi
Po připojení provede router sám potřebná konfigurační nastavení. Můžeme jej vzdáleně ovládat z webového prohlížeče nebo prostřednictvím aplikace v mobilních zařízeních (IOS, Android).
Kontrola reálného stavu
Vydáme příkaz k provedení libovolné operace a zároveň zkontrolujeme, zda byla provedena. Například garážová vrata se nezavřela, protože při zavírání narazila na překážku a automaticky se znovu otevřela.
Plánování scénářů
Na počítači lze vytvořit až 40 řídicích scénářů a spustit je ručně, automaticky v určitou dobu nebo v závislosti na signálech ze senzorů. Je zajištěna kompatibilita se všemi zařízeními pracujícími v technologii io.

system blueSmart

blueSmart od společnosti Winkhaus umožňuje spravovat přístup do místností prostřednictvím internetu. Na základě internetu můžeme určit - komu, kdy a na jak dlouho udělíme přístupová práva. blueSmart slouží k pohodlné správě komplexních systémů kontroly přístupu.

Nejenže řídí kontrolu přístupu, ale také registruje pohyb uživatelů a počítá služby, které využívají - v kancelářských budovách, hotelech, nemocnicích, sportovních halách, historických budovách, domech s pečovatelskou službou, školách a dokonce i na letištích. Když uživatel vloží svůj klíč do čtečky nebo jej vloží do elektronické vložky, vyměňují se data, jako je např. změna přístupových práv do místností, změna dočasných omezení přístupu, protokol o použití dveří, zprávy o stavu baterie a mnoho dalšího.

Přístupová práva lze dočasně omezit a vstupy a výstupy kontrolovat v elektronickém registru. Toto inteligentní řešení kombinuje výhody off-line a on-line systémů, takže používání objektu je pohodlnější a ekonomičtější.

  • Ovládání pomocí dálkového ovladače, tabletu nebo smartphone
  • Inteligentní systém sklápění a zavírání oken
  • Automatické espagnolette ve dveřích - uzamkne dveře při každém zavření
  • Řízení provozu topení - otevřením okna se topení vypne

01. Działa online i offline

blueSmart funguje ve virtuální síti. Elektronické komponenty systému spolu komunikují bezdrátově a offline, zpracovávají tak informace a předávají je dál. Díky tomu jsou data důležitá pro chod systému aktualizována velmi rychle. Nosičem informací je klíč blueSmart.

02. Kontrola dostępu

Na centrálním počítači zadává administrátor oprávnění pro jednotlivé uživatele. Veškeré organizační změny lze v systému provést několika kliknutími. Můžeme kdykoli zablokovat přístup nebo zavést nová schémata přístupu.

03. Wkładki nośnikiem informacji

Elektronické vložky jsou vybaveny výkonnými bateriemi a pamětí posledních 2000 událostí (s datem a časem). blueSmart je kompatibilní se systémy řízení pracovní doby, poplašnými systémy, systémy energetického managementu budov atd. Jeden systém může obsahovat až 195 000 cylindrických vložek nebo klíčů.

Viz také