Prezident spoločnosti Drutex čestným občanom mesta Bytów

2020/09/16

Leszek Gierszewski, prezident a zakladateľ spoločnosti Drutex, sa stal čestným občanom mesta Bytów - mesta, kde sa narodil, a v ktorom založil jednu z najväčších spoločnosti pôsobiacich v oblasti výrobkov stavebného stolárstva v Európe. Uznesenie v predmetnej veci bolo dňa 16. septembra 2020 prijaté na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Bytowe.

Leszek Gierszewski získal titul čestného občana mesta Bytów ako podnikateľ, zamestnávateľ, filantrop, sociálny aktivista a propagátor mesta. Narodil sa v Bytove a v tomto meste už 35 rokov vedie jednu z najväčších spoločností v regióne – Drutex.

- Bytów je pre mňa výnimočným miestom na Zemi. Tu som sa narodil, vyrastal a tu som sa aj rozhodol rozvíjať svoju firmu. V Bytowe som našiel skvelých, kompetentných ľudí, špecialistov vo svojom odbore. To, kde sa dnes spoločnosť Drutex nachádza, je však zásluhou aj mojich zamestnancov, z ktorých mnohí sú rovnako ako ja obyvateľmi tohto mesta. Získaný titul beriem ako záväzok k ďalšiemu rozvoju spoločnosti, ale taktiež ako záväzok k podpore miestnej komunity. Vždy som sníval o tom, aby bol Drutex pre všetkých jeho zamestnancov
zárukou bezpečnosti a pohodlnej práce, a zároveň pýchou všetkých obyvateľov mesta. Všetky moje doterajšie činnosti nie sú ani tak gestom dobrej vôle, ako skôr mojou povinnosťou. Pomáham, pretože cítim, že musím.  – uviedol Leszek Gierszewski, prezident a zakladateľ spoločnosti Drutex SA.

Dôležitosť spoločnosti Drutex pre mesto Bytów sa nedá preceniť. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 3 800 ľudí. Je nielen jedným z najväčších, ale aj najuznávanejších zamestnávateľov v Pomoransku. V meste s približne 17 000 obyvateľmi je takmer každá rodina spojená s Drutexom.

- Vďaka Leszkovi Gierszewskému a spoločnosti, ktorú vytvoril, je Bytów jedným z najrýchlejších a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich miest v Pomoransku – napísal v odôvodnení udelenia titulu Jan Treder, predseda mestského zastupiteľstva v Bytove.

Leszek Gierszewski založil spoločnosť Drutex pred 35 rokmi. Vymyslel a prakticky od nuly vytvoril spoločnosť, ktorú riadi od jej úplného začiatku, a základom ktorej je výhradne poľský kapitál. V súčasnosti je to potentát na európskom trhu výrobcov prvkov stavebného stolárstva. Svoje výrobky dodáva na všetky kontinenty sveta (okrem Antarktídy) a továrenské haly spoločnosti sú už takmer druhým mestom na okraji Bytowa. Pod ich strechou sa nachádza vyše 11 hektárov. Spoločnosť sa intenzívne zapája do mestského diania a poskytuje nielen stabilné pracovné miesta, ale dlhodobo podporuje aj stovky miestnych iniciatív.

- Leszek Gierszewski je predovšetkým Bytowčanom, ktorý sa vždy stotožňoval s mestom, vždy sa podieľal na rozvoji Bytowa, vždy propagoval Bytów a práve tu rozvíjal aj svoju spoločnosť, ktorá poskytuje priamu ako aj nepriamu podporu veľkej časti Bytowa. Je nielen podnikateľom a najväčším zamestnávateľom v regióne, ale aj filantropom, ktorého aktivity všetci veľmi dobre poznáme. Aj napriek tomu sú však naše vedomosti v tomto ohľade veľmi obmedzené, pretože jeho činnosť v tejto oblasti bola a je často vykonávaná anonymne, potichu, bez publicity. – uviedol Ryszard Sylka, primátor mesta Bytów.

Slávnostné udelenie titulu Čestného občana Bytowa Leszkovi Gierszewskému je naplánované na 9. októbra tohto roku.

Akcia „Sme spolu. Pomáhame!” ocenená v programe „Dobrodinec roka”.
DRUTEX Šampiónom roka 2020

Pozri tiež

DRUTEX s novinkami v Londýne
Londýnsky veľtrh Grand Designs Live – Excel London bol pre nás mimoriadne úspešný. 
"Okno na stavebníctvo". Študentská súťaž v Drutexu
Dňa 6. mája sa v sídle našej spoločnosti uskutočnila 2. študentská konferencia „Okno na stavebníctvo“. 
DRUTEX najlepším zamestnávateľom
Naša firma zvíťazila v druhom vydaní rebríčka Poland's Best Employers 2022 v kategórii Stavebníctvo.