10 / 09 / 2020

Akcia „Sme spolu. Pomáhame!” ocenená v programe „Dobrodinec roka”.

Akcia „Sme spolu. Pomáhame!” je spoločná iniciatíva poľského podnikateľského sektora, ktorý spojil svoje sily v boji proti pandémii COVID-19. Do dnešného dňa bola v rámci tejto iniciatívy poskytnutá pomoc v hodnote viac ako 50 miliónov PLN. Jej iniciátorom bol Leszek Gierszewski, prezident spoločnosti Drutex – popredného výrobcu okien a dverí v Európe. Táto akcia teraz získala ocenenie v programe „Dobrodinec roka“.

Všetko sa začalo v marci tohto roku, keď spoločnosť Drutex poskytla finančnú podporu pomoranským nemocniciam a vyzvala na spoluprácu aj ďalšie spoločnosti. Odozva bola prakticky okamžitá a pomoc až tak veľká, že na účely jej celoštátnej koordinácie musela vzniknúť Nadácia „Sme spolu. Pomáhame!”. Hodnota doteraz poskytnutej pomoci už presiahla 50 miliónov PLN.

XXIII. galavečer udeľovania titulu „Dobrodinec roka“ sa konal 9. septembra v divadle Syrena vo Varšave. Cenu v mene všetkých spoločností zapojených do kampane prevzal jej iniciátor a čestný predseda rady akcie, pán Leszek Gierszewski.

- Pomáhať je pre nás samozrejmosťou. Najmä teraz, v týchto zvláštnych a pre všetkých zložitých časoch. Akonáhle sa koronavírus objavil, finančne som sa rozhodol podporiť tých, ktorí s ním bojujú v prvých radoch priamo na línii frontu. Na spoluprácu som vyzval aj kolegov z iných spoločností a priemyselných odvetví. Spoločne totiž môžeme dosiahnuť oveľa viac – hovorí Leszek Gierszewski, prezident a zakladateľ spoločnosti Drutex. – Odozva bola okamžitá, spustila sa lavína. Skutočná lavína pomoci. Poľský podnikateľský sektor ukázal v čase skúšky svoju silu. Som nesmierne rád, že sa nám v tejto krízovej dobe podarilo zjednotiť pre spoločné dobro. A všetkým za to veľmi pekne ďakujem. A my ako Drutex sme pomáhali, pomáhame a budeme pomáhať aj naďalej. Pretože tak jednoducho treba.

“Dobrodinec roka" je najväčší program na podporu charitatívnych aktivít a sociálneho zaangažovania spoločností v Poľsku. Organizátorom je Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku. Od roku 1997 sú pravidelne oceňované spoločensky najaktívnejšie spoločnosti. Program umožňuje mimovládnym organizáciám verejne poďakovať darcom a obchodným partnerom, inšpiruje podnikateľov k sociálnym aktivitám a informuje o ďalších sociálnych iniciatívach a programoch realizovaných inými spoločnosťami.

V tomto ročníku akcie sa organizátori rozhodli udeliť dodatočne šesť osobitných ocenení v kategórii „Spoločensky zapojení do boja proti epidémii COVID-19“. Jedno z nich získala aj akcia „Sme spolu. Pomáhame!”.

O akcii

„Sme spolu. Pomáhame!” – ide o iniciatívu, ktorá združuje podnikateľov pripravených v situácii spôsobenej pandémiou COVID-19 pomôcť. Združuje súkromné ​​subjekty, ktoré materiálne aj nemateriálne pomáhajú v boji s pandémiou. V rámci akcie získavajú nevyhnutnú finančnú podporu, okrem iného, zdravotnícke zariadenia, osoby postihnuté následkami pandémie a mimovládne organizácie. Iniciátorom akcie je Leszek Gierszewski, prezident a zakladateľ spoločnosti DRUTEX SA. Akcia má otvorený a apolitický charakter. Jej sila spočíva vo vzájomnej spolupráci. Táto akcia vďaka integrácii silných organizácií, ktoré sú pripravené pomôcť, poskytuje skutočnú a merateľnú pomoc. Spoločne poskytovaná pomoc sa dostáva k väčšiemu množstvu obdarovaných a ľudí v núdzi. https://jestesmyrazem.org/

Leszek Gierszewski, Čestný predseda rady akcie:Veľa štátnych aj súkromných
spoločností pomáha. Robia to rôznymi spôsobmi. Naša akcia je jednou z foriem spoločného konania týchto subjektov. Spoločne môžeme realizovať väčšie projekty. Koniec koncov, kedy, ak nie teraz? Práve teraz prišiel ten čas! Slovo „solidarita“ získalo v týchto časoch úplne nový význam.

Pozrite si tiež

DRUTEX s novinkami na veľtrhu v hlavnom meste módy
DRUTEX s novinkami na veľtrhu v hlavnom meste módy
V dňoch 15. – 18. novembra predstavil DRUTEX svoju ponuku na veľtrhu MADE EXPO v Miláne
Viac
DRUTEX s deviatym titulom Superbrands
DRUTEX s deviatym titulom Superbrands
Superbrand je „značka, ktorá dosiahla najlepšiu povesť vo svojom odbore“.
Viac
DRUTEX s novinkami na veľtrhu v Bari
DRUTEX s novinkami na veľtrhu v Bari
Firma DRUTEX sa zúčastnila jedného z najväčších stavebných veľtrhov v Taliansku – SAIE, v Bari.
Viac