Rozmary počasí – vyplatí se být na ně připraven!

Čím dál častěji se v Polsku projevují intenzivní klimatické jevy, které jsme ještě donedávna považovali za mimořádné rozmary počasí, přičemž v současné době se stačily proměnit v pravidelně se opakující nebezpečné atmosférické úkazy. Větrné smrště stojí nejen za vývraty stromů, ale způsobují i obrovské ztráty na částech stavebních konstrukcí: poškozují střešní krytinu a strhávají elektrické vedení, čímž vystavují riziku zdraví a životy obyvatel. Podobné jevy tak posilují roli a význam stabilních stavebních úprav, které nás dokáží ochránit před nepříjemnými následky silných větrů a bouří.

Sílící klimatické změny přicházejí již nejen na přelomu zimního a jarního období, ale dokážou nás zaskočit i v létě. Dochází tehdy k mimořádně intenzivním a nepředvídatelným atmosférickým jevům spojeným s kolizí vzdušných mas.

Ani prognózy meteorologů bohužel nepřinášejí optimistický výhled. Při výskytu podobně silných vichřic se vyplatí ověřit si kvalitu našich oken a před pořízením nových důkladně zvážit parametry, které mají faktický vliv na to, zda okna a dveře vydrží nárazy silného větru a zda nás ochrání před proniknutím dešťové vody. Je nutno analyzovat kvalitu konstrukce profilu, výztuhové prvky, těsnění a vlastnosti kování, jež jsou součástí oken a dveří, neboť právě ony mají vliv na následující parametry: vodotěsnost, propustnost vzduchu a zátěž způsobenou větrem.

Zejména odolnost vůči zátěži způsobené větrem (tzv. větruodolnost) a vodotěsnost stanoví zásadní kritéria, která rozhodují o kvalitě oken. Obzvláště důležitý význam mají pro obyvatele nejvyšších pater věžových domů a majitele domů vystavěných na otevřených prostranstvích nebo na mořském pobřeží.

Odolnost vůči působení větru

Okno instalované v budově je vystaveno větru, neboli přítlačným a sacím silám. Návrh, zhotovení a montáž okenní konstrukce by měly být provedena tak, aby během jejich užívání v důsledku působení tažných a sacích sil větru nedošlo k nadměrné propustnosti vzduchu, průsakům dešťové vody nebo praskání okenních tabulí.

Silný vítr může vést k trvalé deformaci okna, způsobené ohnutím okenního rámu i o několik milimetrů. Podobné události vedou ke vzniku trvalého rozklížení těsnění. Abychom si zajistili komfort a ochranu před nežádoucími atmosférickými vlivy, měli bychom především investovat do vysoce kvalitních oken, které se vyznačují velkou mírou pevnosti.

Větruodolnost, neboli jinými slovy pevnost okna, je ukazatelem jeho třídy. Ukazatel týkající se odolnosti vůči působení větru určuje, při jaké rychlosti větru nastává nejvyšší přípustné odchýlení nejvíce zdeformované části okna. To přitom nesmí být větší než 1/300 délky dané části okna. Stejně tak je důležité, abychom tento parametr přizpůsobili síle působení větru v konkrétním místě bydliště, neboť jinou míru větruodolnosti je nutno uplatňovat na okna v několikapatrovém výškovém domě a jinou v přízemním domku, což souvisí s fyzikálními vlastnostmi samotných staveb.

„Kontrola třídy větruodolnosti oken se určuje na základě laboratorních testů.

Test spočívá v uplatnění série kladných a záporných hodnot zkušebních tlaků, během nichž se provádějí měření a kontroly, jejichž výsledkem je relativní čelní odchylka a odolnost vůči poškození v důsledku náporu větru,“ vysvětluje Mirosław Futran, výrobný riaditeľ Drutex S.A.

Odolnost vůči působení větru se na základě uvedených testů označuje symboly od A-1 (nejnižší pevnost) do C-5 (nejvyšší hodnota). Vzhledem k našim klimatickým podmínkám si v průměrné obytné budově vystačíme s okny odolnými vůči působení větru třídy B-3/B-4, v krajních případech staveb vystavených intenzivnímu působení větru, neboli těch ve velkých nadmořských výškách nebo na otevřených prostranstvích C-3/C-4. To znamená, že okno vydrží nápor větru o síle 1200-1600 Pa, neboli 158-184 km/h.

Jinými slovy, pakliže „odolnost vůči působení větru“ spadá do třídy B3, znamená to, že okenní rám se odchyluje při tlaku do 1200 Pa, tedy že bez poškození vydrží tlak 1200 Pa. Tento tlak odpovídá náporům větru vanoucího rychlostí 160 km/h. Okno s nejvyšší mírou odolnosti vůči působení větru označené symbolem C-5 bude odolné vůči větrům vanoucím rychlostí nad 205 km/h, zatímco okno o nejnižší odolnosti vůči působení větru třídy A-1 se poddá již náporu větru o rychlosti 90 km/h.

Vzhledem k výše uvedenému je o to důležitější již před nákupem konkrétního okna poradit se s výrobcem oken a dveří, v jakém konkrétním místě a okolí se bude stavba nacházet, aby nám na tomto základě poskytnul doporučení, jaká třída okna bude pro nás nejvhodnější. V regionech, které jsou vůči extrémním meteorologickým podmínkám vystaveny více než jiné – tj. v zónách, které se nacházejí pod bezprostředním vlivem mořského nebo vysokohorského klimatu –, je lépe použít okna vyšší třídy.

„Testování oken je povinné ze zákona, přičemž ke každému oknu je výrobce povinen připojit výrobní list s přehledem testovaných parametrů včetně jejich tříd. Proto se musíme před každým nákupem okna důkladně přesvědčit, jaké parametry nám daný výrobek poskytuje, tudíž jakou úroveň bezpečnosti nám zajistí. V této oblasti jsou nadmíru závažné tři parametry: větruodolnost a s ním spojená vodotěsnost a propustnost vzduchu. Tváří v tvář čím dál častějším změnám počasí bychom měli mít na paměti, že parametry okna mohou být rozhodující pro komfort jejich používání i naši spokojenost. Okna Drutex vydrží nárazy větru o rychlosti až 200 km/h. Odpovídající pevnost oken je zajištěna díky vysoce kvalitním profilům vyrobeným výhradně ze surových materiálů, ocelové výztuži, optimálnímu uložení komor a vysoce kvalitním okenním tabulím. Optimální kombinace těchto částí je zárukou jak odolnosti vůči působení větru, tak i vodotěsnosti a propustnosti vzduchu,“ radí Mirosław Furtan ze společnosti DRUTEX S.A.

Vodotěsnost

Kromě větruodolnosti je u oken a dveří důležité zkontrolovat i úroveň vodotěsnosti. Ukazatel vodotěsnosti nám naznačuje, při jak vysoké zátěži nastane během působení srážek průsak vody do vnitřní části okenní konstrukce. V tomto případě se doporučuje třída E 750 Pa. Při jejím užití se dovnitř nedostane voda, i kdyby vítr vál rychlostí zhruba 130 km/h.

Nejnižší třída 1A označuje, že do okna bude zatékat i při bezvětří. Téměř nejvyšší třída 9A pak zaručuje těsnost při nárazových deštích s nápory o tlaku 600 Pa (112 km/h).

Moderní okna se vyznačují technologickou vyspělostí. O jejich vysoké kvalitě často rozhodují použitá nejmodernější řešení. Je tedy snadné nalézt okna a dveře, která budou ideálně přizpůsobena našim potřebám a vkusu co se týká tvaru, barevnosti či velikosti. Nesmíme ale zapomínat, že i nadále mezi kritické body oken patří následující parametry: odolnost vůči působení větru a vodotěsnost. Proto je nutné důkladně vybírat a ptát se, neboť znalosti v této oblasti přinášejí jistotu, že výběr daného okna bude ten nejvhodnější. Měli bychom se výrobce ptát na certifikáty, atesty a technická povolení, jakými disponuje. Zároveň je důležité obracet se na věrohodné partnery, tradiční společnosti, jejichž profesionalita je potvrzena mnohaletými zkušenostmi v oboru.

Podívejte se také

Jak vybrat nejlepší dveře
Jak vybrat nejlepší dveře
Vstupní dveře jsou nejen velmi důležitým technickým prvkem budovy, ale také vizitkou každého domu. 
Více
Unavuje vás hluk z ulice nebo nádvoří? Řešením může být správný výběr oken!
Unavuje vás hluk z ulice nebo nádvoří? Řešením může být správný výběr oken!
"Hluk zabíjí tiše"
Více
Dobré okno není všechno. Co s montáží?
Dobré okno není všechno. Co s montáží?
Při rozhodování o koupi oken klademe důraz na mnoho různých faktorů...
Více