Tipy

Můj dům, můj hrad

Dnešní požadavky na okna jsou mimořádně náročné. Okna mají být nejen energeticky úsporná a krásná, ale také zajišťovat vysokou úroveň bezpečnosti.
Kulatá, barevná, dřevěná, plastová, s příčkami nebo bez nich. Rozhodování o nákupu nového okna není jednoduchá volba. Nezapomínejme však, že okno má být nejen hezké, ale především má chránit náš byt před vnějšími vlivy. Proto je dobré vědět, jaké parametry bychom měli zohlednit při jeho výběru a na co se zeptat prodejce dříve, než se definitivně rozhodneme. 
A parametrů okna je docela hodně. Důležitý je profil, protože na něm bude záviset, zda je okno odolné a zda bude správně pracovat, dále pak systém utěsnění. Podstatné jsou tepelně a zvukově izolační vlastnosti, díky nimž se dozvíme, zda okno bude chránit dům před tepelnými ztrátami a hlukem. Počítá se také odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost a propustnost vzduchu – tyto parametry rozhodují o tom, zda i při největších lijácích a vichřicích bude v našem bytě sucho a teplo.


Profil z původního materiálu - kvalita
Základním parametrem, který určuje profil okna, je jeho třída. Nejvyšší z možných je třída A. Znamená, že viditelné vnější stěny oken mají tloušťku minimálně 2,8 mm a šířka vnitřních komor má nejméně 5 mm. To zajišťuje vysokou stabilitu a trvanlivost, ale také větší ochranu před hlukem a změnami teplot. Pokud se rozhodneme pro okenní profily vysoké třídy, vyhneme se tím problémům spojeným s deformací profilu a zkřivením okna. Důležité je věnovat pozornost především tomu, zda je profil vyroben ze 100 % z původního materiálu, protože to má výrazný vliv na kvalitu okna! Ptejme se na certifikáty a potvrzení, neboť to rozhoduje o našem komfortu při používání oken v budoucnu.


Těsnění – tepelná izolace
Jak spočítala polská Národní agentura pro respekt k energiím, okny může unikat až 35 % tepla. Jak se před tím chránit? Tak, že zakoupíme energeticky úsporná okna. Tepelnou izolaci okna stanoví součinitel prostupu tepla U. Jsou však okna, která tento parametr porážejí na hlavu! Příkladem může být okno PVC Iglo Energy od firmy Drutex SA – největšího evropského výrobce oken a dveří, jehož součinitel prostupu tepla se nachází na úrovni sotva Uw=0,6 W/(m2K)*, což je lepší výsledek, než jaký vyžaduje trh! Díky takto nízkým parametrům je možné toto okno použít také u energeticky úsporných a pasivních staveb.


Vysoce kvalitní skla – ideální ticho
Dobrým řešením je zakoupit okna se skly se zvýšenou zvukovou izolací. O tom, jak okno izoluje místnost před zvuky přicházejícími zvenčí, informuje koeficient Rw udávaný v decibelech. Je dobré jej vzít v potaz, pakliže se náš dům nachází v blízkosti rušných ulic, železnice či letiště. Pak vybírejme okna se skly, jejichž zvukovou pohltivost vyjadřuje koeficient Rw na úrovni 36, 39, 40 nebo až 50 dB. Pokud však hluk zvenčí našeho domova nepřekračuje 60 dBA, klidně postačí okna s Rw = 30 dB. Skla, to je také investice do úspory energií. Uvědomuje si to DRUTEX, proto jako první v Polsku uvedl po dohodě se Saint-Gobain nízkoemisní dvojskla nové generace zaručující vysokou tepelnou izolaci.


Síla konstrukce – Odolnost vůči větru a dešti
Mírou odolnosti okna proti působení větru je průhyb konstrukce vlivem větru. Tato vlastnost se stanoví pomocí třídy A1 – C5, přičemž čím vyšší třída, tím je okno vůči tlaku větru odolnější. Tento faktor bude důležitý pro ty, kteří mají byty ve vyšších podlažích výškových staveb nebo na horách.
Jedním z parametrů, jejichž dosažení je pro výrobce oken nejtěžší, je vodotěsnost. Dokonce se říká, že právě tento parametr určuje skutečnou kvalitu okenních výrobků. Vodotěsnost se stanoví ve škále 1A – 9A. Nejnižší třída 1A znamená, že do okna bude zatékat i za bezvětří. Téměř nejvyšší 9A garantuje vodotěsnost při přívalech vody s tlakem 600 Pa (tedy 112 km/h). „V této těžké kategorii dosáhlo naše okno Iglo Energy výsledku 1200 Pa, což potvrzuje dokonalé vlastnosti ohledně vodotěsnosti okna za každých povětrnostních podmínek, a to včetně průtrží mračen“, říká výrobní ředitel DRUTEX SA Mirosław Furtan. „Práce na tomto výrobku trvaly mnoho měsíců a naše oddělení výzkumu a vývoje analyzovalo každý milimetr nové konstrukce.“

Na závěr – pamatujme na to, abychom se před nákupem okna přeptali prodejce na testy, certifikáty, technická schválení a osvědčení potvrzující parametry deklarované výrobcem. Je to důležité, protože okno nám přece má sloužit dlouhá léta.
  *pro okno s rozměry 1230 mm x 1480 mm dle CSI v České republice

  

Konserwacja okien
Módní posezení na terase ideální nejen na léto!

Podívejte se také

Jak vybrat nejlepší dveře
Vstupní dveře jsou nejen velmi důležitým technickým prvkem budovy, ale také vizitkou každého domu. 
Dobré okno není všechno. Co s montáží?
Při rozhodování o koupi oken klademe důraz na mnoho různých faktorů...