08 / 04 / 2015

DRUTEX opäť zvyšuje výkon!

DRUTEX zahájil výstavbu II. etapy Európskeho Centra Stolárstva. Nový objekt o rozlohe viac ako 25 tis. m2 vznikne na pozemku priliehajúcim k pozemku firmy. Hodnota investície je zhruba 100 mil. zlotých.  

Prvá časť výrobného objektu, čiže viac ako 30 tis. m2 plochy spolu s infraštruktúrou, bude odovzdaná na užívanie v októbri roku 2014 a bude znamenať výrazný nárast výrobného výkonu firmy predovšetkým v rozsahu stolárskej výroby PVC. V I. etape investície tak bolo vybudované približne 54% celkovej plochy novej výrobnej haly spolu so sociálno-kancelárskym zázemím a vybavením. Druhá etapa zahŕňa výstavbu zostávajúcej časti haly, a preto bude z architektonického a technického pohľadu jednoduchšia, pretože celá potrebná infraštruktúra a komunikačné rozloženie sú už hotové.

Vznikajúci druhá časť objektu bude 194 m dlhá a 120 m široká. Celková úžitková plocha bude 25 tis. m2. Po dokončení investície bude mať firma k dispozícii úžitkovú plochu viac ako 91 tis. m2, nachádzajúcu sa na rozlohe 35 ha.

Nová výrobná hala vzniká v oceľovej technológii. Bude vykonaná v rovnakej technológii a architektúre ako už existujúca prvá časť haly. Objaví sa tiež charakteristické pre investície DRUTEX-u ďalšie vyhrievané lávky, ktoré tvoria komunikačné ťahy. Objekt sa bude skladať z výrobnej plochy, kancelárskej, konferenčnej a súvisiacej infraštruktúry, vrátane ciest a parkovísk. Riešenia použité v rámci návrhu a realizácie investície nielen zaisťujú maximálnu úsporu energie, najvyššiu ergonomickú úroveň pracovných podmienok, ale tiež umožňujú optimálnu organizáciu výrobných procesov. To všetko v spojení s najmodernejším strojovým parkom v brandži celkom iste bude mať pozitívny vplyv na ešte dynamickejší rozvoj našej firmy.

Firma realizuje a dohliada na investíciu bez angažovania generálneho zhotoviteľa. Do koordinácie procesov spojených s výstavbou jednej z najväčších investícií v brandži je opäť angažovaný riaditeľ pre investičné veci DRUTEX S.A. spolupracujúci s partnermi, medzi inými s architektmi a konštruktormi haly, ktorí sa zúčastnili výstavby I. etapy výrobnej haly.  

V novom komplexe sa budú nachádzať stroje a zariadenia k stolárskej výrobe PVC, dýhovaniu profilov, výrobe roliet a zasklení. Okrem toho tam bude presťahovaná výroba z iných hál s cieľom optimalizácie výrobných procesov. Na tejto etape výstavby budú odovzdané na užívanie tiež nové sociálno-kancelárske priestory.   

"Výstavbu II. etapy haly v rámci Európskeho Centra Stolárstva sme avizovali už v minulom roku. Naše plány však realizujeme rýchlejšie, než sme pôvodne chceli. V našom prípade trh rastie závratným tempom, a preto nám má ďalší rozvoj umožniť využitie nových príležitostí na trhu a ešte odvážnejšiu expanziu do zahraničia. Avšak je nutné povedať, že už dnes sa DRUTEX vyznačuje intenzívnou aktivitou na medzinárodných trhoch, keď investuje do rozoznateľnosti značky a predajnej siete. Nový objekt nám umožní zvýšiť výrobnú výkonnosť cieľovo do desať tisíc okien denne v porovnaní s piatimi tíšiacimi, ktoré vyrábame dnes. Vznik novej haly znamená tiež väčšiu možnosť optimalizácie našich činností. Keď tvoríme jednu príslušne veľkú halu, hromadíme veľkú časť výroby pod jednou strechou, čo bude oveľa efektívnejšie. Nie je čas sa rozptyľovať. Nikdy sme si nehrali na "poloprostriedky", preto ani tentoraz tomu nebude inak. "- hovorí Leszek Gierszewski, predseda predstavenstva DRUTEX S.A.

Moderná investícia DRUTEX-u bude znamenať tiež nárast zamestnanosti o približne niekoľko stoviek osôb. Už dnes firma zamestnáva viac ako 2000 osôb a je jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne. Výstavba II. etapy objektu posilní pozíciu firmy na trhu poctivých zamestnávateľov z Pomoranska.

Výstavba novej výrobnej haly má byť dokončená na konci tohto roka. Do konca roka firma plánuje tiež vybaviť halu modernými strojmi a zariadeniami pre stolársku výrobu. Preto je začatie výroby v novej časti haly naplánované na I. štvrťrok 2016.    

Pozrite si tiež

DRUTEX s novinkami na veľtrhu v hlavnom meste módy
DRUTEX s novinkami na veľtrhu v hlavnom meste módy
V dňoch 15. – 18. novembra predstavil DRUTEX svoju ponuku na veľtrhu MADE EXPO v Miláne
Viac
DRUTEX s deviatym titulom Superbrands
DRUTEX s deviatym titulom Superbrands
Superbrand je „značka, ktorá dosiahla najlepšiu povesť vo svojom odbore“.
Viac
DRUTEX s novinkami na veľtrhu v Bari
DRUTEX s novinkami na veľtrhu v Bari
Firma DRUTEX sa zúčastnila jedného z najväčších stavebných veľtrhov v Taliansku – SAIE, v Bari.
Viac